HP Officejet Pro 6830 - Reševanje težav s tiskalnikom

background image

Reševanje težav s tiskalnikom

NASVET: (Windows) Če želite diagnosticirati in samodejno odpraviti težave s tiskanjem, optičnim

branjem in kopiranjem, zaženite program HP Print and Scan Doctor. Program je na voljo samo v

nekaterih jezikih.

92 Poglavje 10 Reševanje težav

SLWW

background image

Tiskalnik se nepričakovano izklopi

Preverite napajanje in priključke.

Napajalni kabel tiskalnika mora biti čvrsto pritrjen v delujočo vtičnico.

Tiskalne glave ni mogoče poravnati

Če postopek poravnave ne uspe, preverite, ali ste v vhodni pladenj naložili neuporabljen

navaden bel papir. Če imate ob poravnavi kartuš s črnilom v vhodnem pladnju naložen barvni

papir, poravnava ne bo uspela.

Če postopek poravnave večkrat zapored ne uspe, je tiskalno glavo morda treba očistiti ali pa

težavo morda povzroča okvarjen senzor. Če želite očistiti tiskalno glavo, glejte Vzdrževanje

tiskalne glave in kartuš s črnilom.

Če s čiščenjem tiskalne glave niste rešili težave, se obrnite na HP-jevo podporo. Obiščite

www.hp.com/support. Na spletnem mestu boste našli informacije in pripomočke, s katerimi lahko

popravite mnogo pogostih težav s tiskalnikom. Če ste pozvani, izberite svojo državo/regijo in

nato kliknite Vsi HP-jevi stiki, kjer dobite informacije o klicanju tehnične podpore.

Težave s podajanje papirja

Tiskalnik iz pladnja ne pobira papirja

Preverite, ali je v pladnju papir. Več informacij najdete v poglavju Nalaganje papirja. Preden

papir naložite, ga razpihajte.

Vodila za papir morajo biti poravnana z ustreznimi oznakami na pladnju, ki ustrezajo

velikosti papirja, ki ga nalagate. Vodila za papir morajo biti poravnana z robom svežnja, a

ne pretesno.

Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu

vhodnega pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu

vhodnega pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

Papir na pladnju ne sme biti zvit. Zravnajte ga tako, da ga upognete v nasprotni smeri.

Strani so natisnjene poševno

Papir, ki ste ga naložili na vhodni pladenj, mora biti poravnan z vodili za papir. Po potrebi

izvlecite vhodni pladenj iz tiskalnika in pravilno naložite papir. Pri tem pazite, da bodo vodila

za papir pravilno poravnana.

Papir lahko naložite v tiskalnik le, ko ne tiska.

Tiskalnik povleče več strani hkrati

Vodila za papir morajo biti poravnana z ustreznimi oznakami na pladnju, ki ustrezajo

velikosti papirja, ki ga nalagate. Vodila za papir morajo biti poravnana s svežnjem, a ne

pretesno.

Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu

vhodnega pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

Preverite, ali v pladnju ni preveč papirja.

Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu

vhodnega pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

Uporabite HP-jev papir za optimalno delovanje in učinkovitost.

SLWW

Reševanje težav s tiskalnikom 93