HP Officejet Pro 6830 - Vzdrževanje tiskalne glave in kartuš s črnilom

background image

Vzdrževanje tiskalne glave in kartuš s črnilom

Če imate težave s tiskanjem, je možno, da je nekaj narobe s tiskalno glavo. Postopke v naslednjih

poglavjih bi morali izvesti le takrat, ko je to potrebno za reševanje težav s kakovostjo tiskanja. Za več

informacij glejte Poročilo o kakovosti tiskanja.
Če postopke za poravnavo ali čiščenje izvajate po nepotrebnem, trošite črnilo in skrajšujete

življenjsko dobo kartuš.

Če so na natisnjeni strani proge ali napačne ali manjkajoče barve, očistite tiskalno glavo.
Čiščenje poteka v treh fazah. Posamezna faza čiščenja traja približno dve minuti ter porabi en

list papirja in precejšnjo količino črnila. Po koncu vsake faze natisnite stran in preverite njeno

kakovost. Nadaljujte z naslednjo fazo le v primeru, da je kakovost tiskanja slaba.
Če je kakovost tiskanja še vedno slaba, čeprav ste izvedli vse faze čiščenja, poskusite tiskalnik

poravnati. Če se težave s kakovostjo tiskanja nadaljujejo tudi po poravnavi in čiščenju, se

obrnite na HP-jevo podporo. Za več informacij glejte HP-jeva podpora.

Tiskalnik poravnajte, ko so na strani o stanju tiskalnika vidne proge ali bele črte na katerem koli

od barvnih blokov, ali če so izpisi slabe kakovosti.
Tiskalnik med prvotno nastavitvijo samodejno poravna tiskalno glavo.

Madeže črnila očistite, če je na natisnjeni strani madež. Črnilo je lahko nabrano v nekaterih delih

tiskalnika in ga je treba odstraniti.

OPOMBA: Pri čiščenju se porablja črnilo, zato tiskalne glave očistite le, ko je to potrebno. Postopek

čiščenja traja nekaj minut. Med tem naprava proizvaja zvoke.
Če tiskalnika ne izklopite pravilno, lahko pride do težav s kakovostjo tiskanja. Za več informacij glejte

Izklop tiskalnika.

Čiščenje ali poravnava tiskalnih glav ali čiščenje madežev črnila

1.

V vhodni pladenj naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4. Za več

informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

3.

Dotaknite se Vzdrževanje tiskalnika, izberite želeno možnost, nato pa upoštevajte navodila na

zaslonu.

OPOMBA: To lahko naredite tudi s programsko opremo tiskalnika HP ali z vgrajenim spletnim

strežnikom (EWS). Za dostopanje do programske opreme ali vdelanega spletnega strežnika glejte

Odprite programsko opremo tiskalnika HP (Windows) ali Odpiranje vdelanega spletnega strežnika.