HP Officejet Pro 6830 - Odstranitev spletnih storitev

background image

OPOMBA: Če želite odstraniti vse spletne storitve, glejte Odstranitev spletnih storitev.

Odstranitev spletnih storitev

Če želite spletne storitve odstraniti, izvedite naslednje korake:
1.

Na zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite

(HP ePrint), nato pa se dotaknite

(Web Services Settings (Nastavitve spletnih storitev)).

2.

Kliknite Odstrani spletne storitve.

SLWW

Odstranitev spletnih storitev 67

background image

7