HP Officejet Pro 6830 - HP ePrint

background image

HP ePrint

HP Printables

HP ePrint

Če želite uporabiti HP ePrint, naredite naslednje:

Računalnik ali mobilno napravo morate imeti dostop do interneta in elektronske pošte

V tiskalniku omogočite spletne storitve. Za več informacij glejte Nastavitev spletnih storitev.

NASVET: Za več informacij o upravljanju in konfiguriranju nastavitev HP ePrint ter informacije o

najnovejših funkcijah obiščite HP Connected na www.hpconnected.com.

Tiskanje dokumentov s funkcij HP ePrint

1.

Na računalniku ali mobilni napravi odprite aplikacijo za elektronsko pošto.

2.

Ustvarite novo e-poštno sporočilo in pripnite datoteko, ki jo želite natisniti.

3.

V vrstico »Za« e-poštnega sporočila vnesite e-poštni naslov tiskalnika in izberite možnost za

pošiljanje elektronskega sporočila.
OPOMBA: V polji »To« (Za) ali »Cc« (Kp) ne vnašajte dodatnih e-poštnih naslovov. Če obstaja

več e-poštnih naslovov, strežnik HP ePrint ne sprejme tiskalnih poslov.

Iskanje elektronskega naslova tiskalnika

1.

Ustvarjen morate imeti račun za ePrint.
Če se želite prijaviti za račun na HP Connected, obiščite www.hpconnected.com.

2.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

(HP ePrint).

Če želite prilagoditi e-poštni naslov, se dotaknite Print Info (Informacije o tiskanju). Tiskalnik

natisne stran s podatki, ki vsebuje kodo tiskalnika in navodila za prilagajanje e-poštnega

naslova.

66 Poglavje 6 Spletne storitve

SLWW

background image

Izklop HP ePrint

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

(HP ePrint), nato pa (Web Services Settings

(Nastavitve spletnih storitev)).

2.

Dotaknite se ePrint, nato pa Off (Izklop).

OPOMBA: Če želite odstraniti vse spletne storitve, glejte Odstranitev spletnih storitev.