HP Officejet Pro 6830 - HP Printables

background image

HP Printables

Program HP Printables omogoča preprosto iskanje in tiskanje predoblikovane spletne vsebine

neposredno iz tiskalnika.

Uporaba programa HP Printables

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite (HP Printables).

2.

Dotaknite se programa HP Printables, ki ga želite uporabiti.

Za dodatne informacije o posameznih programih HP Printables obiščite www.hpconnected.com.

Upravljanje programov HP Printables

Programe HP Printables lahko upravljate s funkcijo HP Connected. Programe HP Printables

lahko dodate, konfigurirate ali odstranite ter določite vrstni red, v katerem so prikazani na

zaslonu nadzore plošče tiskalnika.

Izklop programov HP Printables

1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

(HP ePrint), nato pa (Web Services Settings

(Nastavitve spletnih storitev)).

2.

Dotaknite se HP Printables, nato pa Off (Izklop).