HP Officejet Pro 6830 - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

A

adresar

brisanje stikov 55

nastavitev 53

nastavitev skupinskih stikov

54

pošiljanje faksa 43

spreminjanje skupinskih

stikov 54

spreminjanje stika 53

tiskanje seznama 55

ADSL, nastavitev faksa z

vzporedni telefonski sistemi

151

B

barvno besedilo in optično

prepoznavanje znakov 40

bele črte ali trakovi, odpravljanje

težav

kopije 97

optično prebrani dokumenti

100

besedilo

manjka na optično prebranem

dokumentu, odpravljanje

težav 98

po optičnem branju ni mogoče

urediti, odpravljanje težav 99

bliskovni pogon USB

vstavljanje 18

blokirane številke faksa

nastavitev 50

brezžična komunikacija

nastavitev 73

brezžična povezava

upravne informacije 140

Č

čiščenje

podajalnik dokumentov 116

steklo optičnega bralnika 115

tiskalna glava 118

zunanjost 116

črno-bele strani

faks 43

črte

kopije, odpravljanje težav 97

optično prebrani dokumenti,

odpravljanje težav 100

D

diagnostična stran 91

dnevnik, faks

tiskanje 62

dostopnost 2

DSL, Nastavitev faksa z

vzporedni telefonski sistemi

151

E

ECM.

Glejte način odprave napak

F

faks

blokiranje številk 50

dnevnik, počisti 62

dnevnik, tiskanje 62

DSL, nastavitev (vzporedni

telefonski sistemi) 151

glasnost zvoka 59

glasovna pošta, nastavitev

(vzporedni telefonski

sistemi) 155

glava 56

hitrost 59

internetni protokol, prek 60

linija ISDN, vzpostavitev

(vzporedni telefonski

sistemi) 152

modem in glasovno pošta v

skupni porabi z (vzporedni

telefonski sistemi) 168

modem in telefonski odzivnik v

skupni rabi z (vzporedni

telefonski sistemi) 164

modem, v skupni rabi s

(vzporedni telefonski

sistemi) 156

modemova in glasovna linija, v

skupni rabi s (vzporedni

telefonski sistemi) 159

možnosti ponovnega

izbiranja 58

način odprave napak 47

način odziva 56

nadzor izbiranja 45, 46

nastavitev faksa 170

nastavitev ločene linije

(vzporedni telefonski

sistemi) 150

nastavitev telefonske linije v

skupni rabi (vzporedni

telefonski sistemi) 154

nastavitev značilnega zvonjenja

(vzporedni telefonski

sistemi) 153

nastavitve, sprememba 56

odpravljanje težav pri

odzivnikih 110

odzivnik, nastavitev (vzporedni

telefonski sistemi) 163

ponovno tiskanje 49

poročila 60

poročila o napakah 62

poročila o potrditvi 61

posredovanje 49

pošiljanje 43

pošiljanje, odpravljanje težav

106, 109

prekratek telefonski kabel 110

preskus povezave telefonskega

kabla, spodletel 102

preskus spodletel 101

preskus stanja linije,

spodletel 105

preskus z zidno vtičnico,

spodletel 102

preskus za vrsto telefonskega

kabla, spodletel 104

preskus znaka centrale,

spodletel 104

samodejni odgovor 56

178 Stvarno kazalo

SLWW

background image

sistem PBX, nastavitev

(vzporedni telefonski

sistemi) 152

sprejemanje 47

sprejemanje, odpravljanje

težav 106, 108

tehnični podatki 131

telefonski odzivnik in modem v

skupni rabi z (vzporedni

telefonski sistemi) 164

tiskanje podrobnosti o zadnjem

pošiljanju faksa 63

varnostna kopija faksa 48

vrsta izbiranja, nastavitev 58

vrste namestitve 148

vzporedni telefonski sistemi

147

zmanjšanje 50

značilno zvonjenje, sprememba

vzorca 57

zvonjenje do odgovora 57

faksiranje

odpravljanje težav 101

fax

ročno sprejemanje 48

FoIP 60

fotografije

vstavljanje bliskovnega pogona

USB 18

G

glasnost 131

zvoki faksa 59

glasovna pošta

nastavitev s faksom (vzporedni

telefonski sistemi) 155

nastavitev s faksom in

računalniškim modemom

(vzporedni telefonski

sistemi) 168

glava, faks 56

gumb Help (Pomoč) 7

gumb Photo (Fotografija) 7

gumb Setup (Nastavitev) 7

gumbi, nadzorna plošča 6

H

hitrost

odpravljanje težav pri optičnem

bralniku 98

hitrost povezave, nastavitev 76

hitrost prenosa 59

HP Utility (OS X)

odpiranje 80

I

identifikacijska številka

naročnika 56

ikone brezžične povezave 7

ikone stanja 6

ikone za prikaz ravni črnila 7

informacije manjkajo ali so

napačne, odpravljanje težav 95

internetni protokol

faks, uporaba 60

izhodni pladenj

iskanje 4

K

kakovost tiskanja

čiščenje madeža na strani

118

kakovost, odpravljanje težav

kopiranje 97

optično branje 100

kartuše 71

kartuše s črnilom

garancijski roki trajanja 88

iskanje 5

nasveti 68

preverjanje količine črnila 68

stanje 88

številke delov 71

številke delov: 88

zamenjava 69

klicni modem

v skupni rabi s faks in glasovno

linijo (vzporedni telefonski

sistemi) 159

v skupni rabi s faksom

(vzporedni telefonski

sistemi) 156

v skupni rabi s faksom in

glasovno pošto (vzporedni

telefonski sistemi) 168

količina črnila, preverjanje 68

Kopiranje 6

kopiranje

kakovost 97

odpravljanje težav 96

tehnični podatki 130

L

linija ISDN, nastavitev s faksom

vzporedni telefonski sistemi

152

lučke, nadzorna plošča 6

M

Mac OS 22

medij

obojestransko tiskanje 28

modem

v skupni rabi s faks in glasovno

linijo (vzporedni telefonski

sistemi) 159

v skupni rabi s faksom

(vzporedni telefonski

sistemi) 156

v skupni rabi s faksom in

glasovno pošto (vzporedni

telefonski sistemi) 168

v skupni rabi s faksom in

telefonskim odzivnikom

(vzporedni telefonski

sistemi) 164

možnosti ponovnega izbiranja,

nastavitev 58

N

način odprave napak 47

način za nezaželene fakse 50

nadzor izbiranja 45, 46

nadzorna plošča

gumbi 6

ikone stanja 6

lučke 6

nadzorna plošča tiskalnika

iskanje 4

omrežne nastavitve 75

pošiljanje faksov 44

napajanje

odpravljanje težav 93

naslov IP

preverjanje tiskalnika 82

nastavitev

DSL (vzporedni telefonski

sistemi) 151

faks z vzporednimi telefonskimi

sistemi 147

SLWW

Stvarno kazalo 179

background image

glasovna pošta (vzporedni

telefonski sistemi) 155

glasovna pošta in računalniški

modem (vzporedni telefonski

sistemi) 168

linija ISDN (vzporedni telefonski

sistemi) 152

ločena faks linija (vzporedni

telefonski sistemi) 150

odzivnik (vzporedni telefonski

sistemi) 163

opisi faksa 148

preskus faksa 170

računalniški modem (vzporedni

telefonski sistemi) 156

računalniški modem in

glasovna linija (vzporedni

telefonski sistemi) 159

računalniški modem in

glasovna pošta (vzporedni

telefonski sistemi) 168

računalniški modem in

telefonski odzivnik (vzporedni

telefonski sistemi) 164

sistem PBX (vzporedni

telefonski sistemi) 152

telefonska linija v skupni rabi

(vzporedni telefonski

sistemi) 154

telefonski odzivnik in modem

(vzporedni telefonskimi

sistemi) 164

značilno zvonjenje 57

značilno zvonjenje (vzporedni

telefonski sistemi) 153

nastavitve

glasnost, faks 59

hitrost, faks 59

omrežje 75

nastavitve IP 76

nosilec

odpravljanje zagozditve

nosilca 126

O

obdobje telefonske podpore

obdobje podpore 86

obe strani, tiskanje na 28

obojestransko tiskanje 28

OCR

odpravljanje težav 99

oddajanje zvoka 131

odpravljanje težav

faksiranje 101

informacije manjkajo ali so

napačne 95

kakovost optično prebranega

dokumenta 100

kakovost, kopiranje 97

kopiranje 96

napajanje 93

ni natisov 94

odzivniki 110

optično branje 97

podajanje papirja, težave 93

podajanje več strani hkrati 93

poročilo o stanju tiskalnika 87

poševne kopije 97

poševne strani 93

pošiljanje faksov 106, 109

požarni zidovi 94

preskus faks linije ni uspel

105

preskus povezave med

telefonskim kablom in faksom

ni uspel 102

preskus strojne opreme faksa

ni uspel 101

preskus v zidno vtičnico

povezanega faksa,

spodletel 102

preskus za vrsto telefonskega

kabla faksa ni uspel 104

preskus znaka centrale za faks

ni uspel 104

preskusi faksa 101

reševanje težav z omrežjem

111

sistem pomoči na nadzorni

plošči 86

sprejemanje faksov 106, 108

stran s konfiguracijo omrežja

88

težave s tiskanjem 94

tiskalnik iz pladnja ne pobira

papirja 93

tiskanje 92

vdelan spletni strežnik 82

zagozditve, papir 125

odzivnik

nastavitev s faksom (vzporedni

telefonski sistemi) 163

nastavitev s faksom in

modemom 164

posneti toni faksa 110

okoljevarstveni program 142

omrežja

brezžična komunikacija,

nastavitev 73

hitrost povezave 76

nastavitve brezžičnega

omrežja 88

nastavitve IP 76

nastavitve, spreminjanje 75

požarni zidovi, odpravljanje

težav 94

prikaz in tiskanje nastavitev

76

reševanje težav 111

slika priključka 5

optično branje

iz funkcije Webscan 39

kakovost 100

odpravljanje težav 97

optično prepoznavanje

znakov 40

počasno 98

tehnični podatki optičnega

branja 130

zaslon Scan (Optično branje)

7

optično prepoznavanje znakov

urejanje optično prebranih

dokumentov 40

OS X

HP Utility 80

P

papir

HP, naročilo 10

izbiranje 10

nalaganje v pladenj 11

odpravljanje težav s

podajanjem 93

odstranjevanje zagozdenega

papirja 118

poševne strani 93

tehnični podatki 129

zagozditve 125

180 Stvarno kazalo

SLWW

background image

pladnji

iskanje 4

nalaganje papirja 11

odpravljanje težav s

podajanjem 93

odstranjevanje zagozdenega

papirja 118

slika papirja z vodili 4

po poteku telefonske podpore 86

počisti

dnevniki faksa 62

podajalnik dokumentov

čiščenje 116

nalaganje izvirnikov 17

težave s podajanjem,

odpravljanje težav 116

podajanje več strani hkrati,

odpravljanje težav 93

podatki o hrupu 131

podpora 84

podpora uporabnikom

elektronska 85

podprti operacijski sistemi 128

pomnilnik

ponovno tiskanje faksov 49

shranjevanje faksov 48

ponovno tiskanje

faksi iz pomnilnika 49

poravnava tiskalne glave 118

poročila

diagnostika 91

dostop do spleta 92

napaka, faks 62

potrditev, faks 61

preizkus brezžične povezave

92

preskus faksa spodletel 101

poročila o napakah, faks 62

poročila o potrditvi, faks 61

poročilo o dostopu do spleta 92

poročilo o kakovosti tiskanja 91

poročilo o preizkusu brezžične

povezave 92

poročilo o stanju tiskalnika

informacije o 87

tiskanje 87

posredovanje faksa

pošiljanje 46

posredovanje faksov 49

postopek podpore 84

poševno, odpravljanje težav

optično branje 100

tiskanje 93

poševnost, odpravljanje težav

kopiranje 97

pošiljanje faksov

iz telefona 45

nadzor izbiranja 45, 46

odpravljanje težav 106, 109

osnovni faks 43

pomnilnik, iz 46

pošiljanje optično prebranih

dokumentov

odpravljanje težav 97

za optično prepoznavanje

znakov 40

Povezava USB

vrata, iskanje 4

povezava USB

vrata, iskanje 5

požarni zidovi, odpravljanje

težav 94

prazne strani, odpravljanje težav

kopiranje 96

preskus pravih vrat, faks 102

preskus stanja linije, faks 105

preskus z zidno vtičnico, faks

102

preskus znaka centrale, napaka

104

preskusi, faks

nastavitev 170

povezava vrat, spodletel 102

preskus za vrsto telefonskega

kabla faksa ni uspel 104

spodletel 101

stanje faks linije 105

stroja oprema, spodletel 101

telefonska zidna vtičnica 102

znak centrale, spodletel 104

prikaz

omrežne nastavitve 76

priključek za napajanje, iskanje 5

priključki, iskanje 5

pripomočki

poročilo o stanju tiskalnika 87

programska oprema

optično prepoznavanje

znakov 40

Webscan 39

programska oprema tiskalnika

(Windows)

o programu 80

odpiranje 19, 80

pulzno izbiranje 58

R

računalniški modem

v skupni rabi s faks in govorno

linijo (vzporedni telefonski

sistemi) 159

v skupni rabi s faksom

(vzporedni telefonski

sistemi) 156

v skupni rabi s faksom in

glasovno pošto (vzporedni

telefonski sistemi) 168

v skupni rabi s faksom in

telefonskim odzivnikom

(vzporedni telefonski

sistemi) 164

računalniški modem za povezavo

na klic

v skupni rabi s faksom in

telefonskim odzivnikom

(vzporedni telefonski

sistemi) 164

radijske motnje

upravne informacije 140

receive faxes

ročno 48

recikliranje

kartuše s črnilom 143

robovi

nastavitev, tehnični podatki

129

ročno faksiranje

pošiljanje 45

sprejemanje 48

S

samodejno zmanjšanje faksa 50

serijska številka 87

shranjevanje

faksi v pomnilniku 48

sistem PBX, nastavitev s faksom

vzporedni telefonski sistemi

152

sistemske zahteve 128

SLWW

Stvarno kazalo 181

background image

spletna mesta

informacije o dostopnosti 2

okoljevarstveni programi 142

podpora uporabnikom 85

sprejemanje faksov

blokiranje številk 50

način samodejnega odgovora

56

odpravljanje težav 106, 108

posredovanje 49

samodejno 47

zvonjenje do odgovora 57

stanje

poročilo o stanju tiskalnika 87

stran s konfiguracijo omrežja

88

steklo optičnega bralnika

čiščenje 115

iskanje 4

nalaganje izvirnikov 16

steklo, optični bralnik

čiščenje 115

iskanje 4

nalaganje izvirnikov 16

strojna oprema, preskus

nastavljanja faksa 101

Š

številka modela 87

T

tehnični podatki

fizično 128

oddajanje zvoka 131

papir 129

sistemske zahteve 128

tehnični podatki faksa 131

tehnični podatki kopiranja 130

tehnični podatki optičnega

branja 130

tehnični podatki o okolju 128

tehnični podatki o temperaturi

128

tehnični podatki o vlažnosti 128

telefon, faks iz

pošiljanje 45

pošiljanje, 45

telefon, faksiranje z

sprejemanje 48

telefonska linija, vzorec značilnega

zvonjenja 57

telefonska linija, vzored značilnega

zvonjenja 57

telefonska podpora 85

telefonska zidna vtičnica, faks

102

telefonski kabel

podaljšek 110

preskus ustrezne vrste ni

uspel 104

preskus vključenosti v ustrezna

vrata ni uspel 102

telefonski sistemi zaporedne

povezave

vrste nastavitve 148

težave s podajanjem papirja,

odpravljanje težav 93

tiskalna glava 118

čiščenje 118

tiskalna glava, poravnava 118

tiskalne kartuše 5

tiskanje

diagnostična stran 91

dnevniki faksa 62

faksi 49

obojestransko 28

odpravljanje težav 92

poročila o faksu 60

poročilo o stanju tiskalnika 87

zadnje podrobnosti faksa 63

Tiskanje brošur

tiskanje 22

tonsko izbiranje 58

trakovi na optično prebranih

dokumentih, odpravljanje težav

100

U

upravna številka modela 132

upravne informacije 131, 140

urejanje

besedilo v programu za optično

prepoznavanje znakov 40

V

varnostna kopija faksa 48

vdelan spletni strežnik

odpravljanje težav, ni mogoče

odpreti 82

opis 80

vdelani spletni strežnik

odpiranje 81

Webscan 39

velikost

odpravljanje težav pri

kopiranju 97

optično prebrani dokumenti,

odpravljanje težav 100

vratca za dostop do kartuše s

črnilom, iskanje 5

vrsta izbiranja, nastavitev 58

VSS.

Glejte vdelan spletni strežnik

vzdrževanje

čiščenje 116

čiščenje tiskalne glave 118

diagnostična stran 91

madež na strani 118

poravnava tiskalne glave 118

preverjanje količine črnila 68

tiskalna glava 118

zamenjava kartuš s črnilom

69

vzorec odzivnega zvonjenja

sprememba 57

vzporedni telefonski sistemi

153

vzporedni telefonski sistemi

države/regije z 147

nastavitev DSL 151

nastavitev ISDN 152

nastavitev ločene linije 150

nastavitev modema 156

nastavitev modema in glasovne

pošte 168

nastavitev modema in

telefonskega odzivnika 164

nastavitev modema v skupni

rabi z glasovno linijo 159

nastavitev odzivnika 163

nastavitev PBX 152

nastavitev telefonske linije v

skupni rabi 154

nastavitev značilnega

zvonjenja 153

vrste namestitve 148

182 Stvarno kazalo

SLWW

background image

W

Webscan 39

Windows

sistemske zahteve 128

tiskanje brošur 21

Z

zadnja vratca

slika 5

zagozditve

čiščenje 118

neprimerne vrste papirja 10

papir 125

zaloge

poročilo o stanju tiskalnika 87

zamenjava kartuš s črnilom 69

zaporedni telefonski sistemi

države/regije z 147

Zaslon Fax (Faks) 7

zaslon Scan (Optično branje) 7

zmanjšanje faksa 50

značilno zvonjenje

spreminjanje 57

vzporedni telefonski sistemi

153

zrnaste ali bele črte na kopijah,

odpravljanje težav 97

zvonjenje do odgovora 57

SLWW

Stvarno kazalo 183

background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com