HP Officejet Pro 6830 - Program za okoljevarstvene vidike izdelka

background image

Program za okoljevarstvene vidike izdelka

Hewlett-Packard je predan izdelovanju okolju prijaznih kakovostnih izdelkov.

Ta izdelek je zasnovan tako, da ga je mogoče reciklirati.

Število v napravo vgrajenih različnih materialov je najnižje, ki še zagotavlja pravilno delovanje in

zanesljivost.

Sestavni deli iz različnih materialov so zasnovani tako, da jih je preprosto ločiti.

Zaponke in druge povezave so na dostopnih mestih in jih je mogoče odstraniti z običajnim

orodjem.

Najpomembnejši deli so zasnovani tako, da je pri razstavljanju in popravilu preprosto dostopiti

do njih.

Če želite več informacij, obiščite www.hp.com/ecosolutions.
Ta razdelek vsebuje naslednje teme:

Uporaba papirja

Plastika

Podatki o varnosti materiala

Program recikliranja

Program recikliranja potrebščin za brizgalne tiskalnike HP

Odlaganje odpadne opreme za uporabnike

Poraba energije

Kemične snovi

Odlaganje akumulatorja na Tajvanu

Obvestilo o akumulatorju za Brazilijo

Obvestilo o perkloratu za Kalifornijo

Tabela strupenih in nevarnih snovi (Kitajska)

Omejitve za nevarne snovi (Ukrajina)

142 Dodatek A Tehnični podatki

SLWW

background image

Omejitve nevarnih snovi (Indija)

EPEAT

Uporabniške informacije za kitajsko eko oznako SEPA