HP Officejet Pro 6830 - Kemične snovi

background image

Kemične snovi

HP svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z zakonskimi

zahtevami, kot je npr. REACH

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1907/2006/ES o registraciji,

evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek poiščite na

naslovu: www.hp.com/go/reach.