HP Officejet Pro 6830 - Odlaganje odpadne opreme za uporabnike

background image

Odlaganje odpadne opreme za uporabnike

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odložiti med druge gospodinjske odpadke.

Namesto tega poskrbite za varnost človekovega zdravja in okolja tako, da izrabljeno

opremo predate na označeni zbirni točki za recikliranje odpadne električne in

elektronske opreme. Za več informacij se obrnite na center za zbiranje gospodinjskih

odpadkov ali obiščite http://www.hp.com/recycle.