HP Officejet Pro 6830 - Upravno obvestilo za Evropsko unijo

background image

Upravno obvestilo za Evropsko unijo

Izdelki, ki imajo oznako CE, so v skladu z eno ali več naslednjih smernic EU: Smernica glede nizke

napetosti 2006/95/EC, smernica EMC 2004/108/EC, smernica o eko zasnovi 2009/125/EC, smernica

R&TTE 1999/5/EC, smernica RoHS 2011/65/EU. Skladnost s temi smernicami je ocenjena z

ustreznimi evropskimi usklajenimi standardi. Celotno izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spodaj

navedenem spletnem mestu: www.hp.com/go/certificates (iščite z modelom izdelka ali njegovo

upravno številko modela (RMN), ki jo najdete na upravni nalepki.)
Kontaktna točka za regulativne zadeve je:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

NEMČIJA