HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje dokumentov

background image

Tiskanje dokumentov

Tiskanje brošur

Tiskanje na ovojnice

Tiskanje fotografij

Tiskanje na poseben papir ali papir z velikostjo po meri

Tiskanje na obe strani (obojestransko tiskanje)

Tiskanje z največ dpi

Namigi za uspešno tiskanje

Tiskanje s funkcijo AirPrintTM

Tiskanje dokumentov

Tiskanje dokumentov (Windows)

1.

V pladenj naložite papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

V programski opremi izberite Print (Natisni).

3.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

4.

Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti).
Ta gumb se lahko imenuje tudi Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup

(Nastavitev tiskalnika), Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Preferences (Nastavitve).
OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve tiskanja za vsa tiskalna opravila, morate to storiti v

HP-jevi programski opremi, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Za več informacij o HP-jevi programski

opremi glejte Orodja za upravljanje tiskalnika.

5.

Izberite ustrezne možnosti.

20 Poglavje 3 Tiskanje

SLWW

background image

Na zavihku Layout (Postavitev) izberite usmerjenost Portrait (Pokončno) ali Landscape

(Ležeče).

Na zavihku Paper/Quality (Papir/kakovost) izberite ustrezno vrsto papirja s spustnega

seznama Media (Mediji) v območju Tray Selection (Izbira pladnja), nato pa v območju

Quality Settings (Nastavitve kakovosti) izberite ustrezno kakovost tiskanja.

Kliknite gumb Advanced (Dodatno) in v razdelku Paper/Output (Papir/izhod) izberite

ustrezno velikost papirja v spustnem meniju Paper Size (Velikost papirja).
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

Za dodatne možnosti tiskanja glejte Namigi za uspešno tiskanje.

6.

Kliknite OK (V redu), da bi zaprli pogovorno okno Properties (Lastnosti).

7.

Za začetek tiskanja kliknite Print (Natisni) ali OK (V redu).

Tiskanje dokumentov (OS X)

1.

V pladenj naložite papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi izberite Print (Natisni).

3.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

4.

Določite lastnosti strani.
Če v pogovornem oknu Print (Natisni) niso prikazane možnosti, kliknite Show Details (Pokaži

podrobnosti).
OPOMBA: Za vaš tiskalnik so na voljo naslednje možnosti. Lokacije možnosti so odvisne od

uporabljenega programa.

Izberite velikost papirja.
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

Izberite usmerjenost.

Vnesite skalirni odstotek.

5.

Kliknite Print (Natisni).