HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje fotografij

background image

Tiskanje fotografij

Neuporabljenega foto papirja ne puščajte v vhodnem pladnju. Papir se lahko začne gubati, kar lahko

vpliva na kakovost izpisa. Pred tiskanjem mora biti foto papir povsem raven.
NASVET: S tem tiskalnikom lahko tiskate dokumente in fotografije v mobilni napravi (kot je pameti

telefon ali tablični računalnik). Za dodatne informacije obiščite spletno mesto za mobilno tiskanje HP

(www.hp.com/go/mobileprinting). (Trenutno to spletno mesto morda ni na voljo v vseh jezikih.)

Tiskanje fotografij iz računalnika (Windows)

1.

V pladenj naložite papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

V programski opremi izberite Print (Natisni).

3.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

4.

Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti).
Ta gumb se lahko imenuje tudi Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup

(Nastavitev tiskalnika), Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Preferences (Nastavitve).

5.

Izberite ustrezne možnosti.

Na zavihku Layout (Postavitev) izberite usmerjenost Portrait (Pokončno) ali Landscape

(Ležeče).

Na zavihku Paper/Quality (Papir/kakovost) izberite ustrezno vrsto papirja s spustnega

seznama Media (Mediji) v območju Tray Selection (Izbira pladnja), nato pa v območju

Quality Settings (Nastavitve kakovosti) izberite ustrezno kakovost tiskanja.

Kliknite gumb Advanced (Dodatno) in v razdelku Paper/Output (Papir/izhod) izberite

ustrezno velikost papirja v spustnem meniju Paper Size (Velikost papirja).
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

Za dodatne možnosti tiskanja glejte Namigi za uspešno tiskanje.
OPOMBA: Za največjo ločljivost dpi odprite zavihek Paper/Quality (Papir/kakovost), na

spustnem seznamu Media (Medij) izberite Photo Paper (Foto papir), nato pa kliknite gumb

Advanced (Napredno) in na spustnem seznamu Print in Max DPI (Tiskaj v največji ločljivosti

DPI) izberite Yes (Da). Če želite tiskati z največjim DPI v sivinah, izberite High Quality Grayscale

(Visokokakovostne sivine) na spustnem seznamu Print in Grayscale (Tiskanje v sivinah).

6.

Kliknite OK (V redu), da se vrnete v pogovorno okno Properties (Lastnosti).

7.

Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).

OPOMBA: Ko je tiskanje končano, odstranite neuporabljeni foto papir iz vhodnega pladnja. Papir

shranite tako, da se ne začne gubati, kar lahko zmanjša kakovost izpisa.

24 Poglavje 3 Tiskanje

SLWW

background image

Tiskanje fotografij iz računalnika (OS X)

1.

V pladenj naložite papir. Za več informacij glejte Nalaganje papirja.

2.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi izberite Print (Natisni).

3.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

4.

Nastavitev možnosti tiskanja.
Če v pogovornem oknu Print (Natisni) niso prikazane možnosti, kliknite Show Details (Pokaži

podrobnosti).
OPOMBA: Za vaš tiskalnik so na voljo naslednje možnosti. Lokacije možnosti so odvisne od

uporabljenega programa.
a.

V pojavnem meniju Paper Size (Velikost papirja) izberite ustrezno velikost papirja.
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

b.

Izberite Orientation (Usmeritev).

c.

V pojavnem meniju izberite Paper Type/Quality (Vrsta/kakovost papirja) in nato izberite

naslednje nastavitve:

Paper Type (Vrsta papirja): ustrezna vrsta foto papirja

Quality (Kakovost): Best (Najboljša) ali Maximum dpi (Največ dpi)

Kliknite trikotnik z informacijami Color Options (Barvne možnosti) in nato ustrezno

možnost Photo Fix (Popravilo fotografije).

Off (Izklop): na sliki ne uveljavi sprememb.

Basic (Osnovno): samodejno izostri sliko; nekoliko prilagodi ostrino slike.

5.

Po želji izberite še druge nastavitve tiskanja in kliknite Print (Natisni).

Tiskanje fotografij z bliskovnega pogona USB

Napravo USB (na primer ključek USB) lahko priključite v vrata USB na sprednji strani tiskalnika.
Dodatne informacije o uporabi pomnilniških naprav najdete v poglavju Vstavljanje bliskovnega

pogona USB.
POZOR: Bliskovnega pogona ne odstranjujte iz vrat USB na tiskalniku, ko do njih dostopa tiskalnik.

S tem lahko okvarite datoteke na bliskovnem pogonu USB. Bliskovni pogon USB lahko varno

odstranite šele, ko lučka vrat USB preneha utripati.
1.

Bliskovni pogon vstavite v sprednja vrata USB.

2.

Na zaslonu nadzorne plošče se dotaknite Print Photos (Tiskanje fotografij).

3.

Na zaslonu nadzorne plošče se dotaknite View and Print (Prikaži in natisni), da prikažete

fotografije.

4.

Na zaslonu tiskalnika izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, nato pa se dotaknite Continue

(Nadaljuj).

5.

Pomaknite se navzgor ali navzdol, da določite število fotografij za tiskanje.

6.

Dotaknite se (Edit (Uredi)), da izberete možnosti za urejanje izbranih fotografij. Fotografijo

lahko zasukate, obrežete ali vklopite in izklopite funkcijo Photo Fix (Popravilo fotografije) ali Red

Eye Removal (Odstranjevanje rdečih oči).

SLWW

Tiskanje fotografij 25

background image

7.

Dotaknite se Done (Dokončano), nato pa Continue (Nadaljuj), da si predogledate izbrano

fotografijo. Če želite prilagoditi postavitev ali vrsto papirja, se dotaknite (Settings

(Nastavitve)), nato pa se dotaknite svoje izbire. Poleg tega lahko katero koli novo nastavitev

shranite kot privzeto.

8.

Dotaknite se možnosti Tisk., da začnete tiskanje.