HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje na ovojnice

background image

Tiskanje na ovojnice

Izogibajte se takšnim ovojnicam:

z drsečim premazom;

s samolepljivimi trakovi, zaponkami ali okenci;

22 Poglavje 3 Tiskanje

SLWW

background image

z debelimi, nepravilnimi ali zgubanimi robovi;

z deli, ki so zgubani, raztrgani ali kako drugače poškodovani.

Ovojnice, ki jih naložite v tiskalnik, morajo imeti dobro prepognjene robove.
OPOMBA: Za več informacij v zvezi s tiskanjem na ovojnice glejte dokumentacijo, ki je na voljo s

programsko opremo, ki jo uporabljate.

Tiskanje ovojnic (Windows)

1.

V pladenj naložite ovojnice. Za dodatne informacije glejte Nalaganje papirja.

2.

V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji kliknite Print (Natisni).

3.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

4.

Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti).
Ta gumb se lahko imenuje tudi Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup

(Nastavitev tiskalnika), Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Preferences (Nastavitve).
OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve tiskanja za vsa tiskalna opravila, morate to storiti v

HP-jevi programski opremi, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Za več informacij o HP-jevi programski

opremi glejte Orodja za upravljanje tiskalnika.

5.

Izberite ustrezne možnosti.

Na zavihku Layout (Postavitev) izberite usmerjenost Portrait (Pokončno) ali Landscape

(Ležeče).

Na zavihku Paper/Quality (Papir/kakovost) izberite ustrezno vrsto papirja s spustnega

seznama Media (Mediji) v območju Tray Selection (Izbira pladnja), nato pa v območju

Quality Settings (Nastavitve kakovosti) izberite ustrezno kakovost tiskanja.

Kliknite gumb Advanced (Dodatno) in v razdelku Paper/Output (Papir/izhod) izberite

ustrezno velikost papirja v spustnem meniju Paper Size (Velikost papirja).
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste v tiskalnik naložili pravi papir

in ustrezno nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

Za dodatne možnosti tiskanja glejte Namigi za uspešno tiskanje.

6.

Kliknite OK (V redu) in nato Print (Natisni) ali OK (V redu) v pogovornem oknu Print (Natisni).

Tiskanje ovojnic (OS X)

1.

Naložite ovojnice v pladenj, tako da je stran za tiskanje obrnjena navzdol. Za več informacij

glejte Nalaganje papirja.

2.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi izberite Print (Natisni).

3.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

4.

Nastavitev možnosti tiskanja.
Če v pogovornem oknu Print (Natisni) niso prikazane možnosti, kliknite Show Details (Pokaži

podrobnosti).
OPOMBA: Za vaš tiskalnik so na voljo naslednje možnosti. Lokacije možnosti so odvisne od

uporabljenega programa.

SLWW

Tiskanje na ovojnice 23

background image

a.

V pojavnem meniju Paper Size (Velikost papirja) izberite ustrezno velikost ovojnice.
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

b.

V pojavnem meniju izberite Paper Type/Quality (Vrsta/kakovost papirja) in poskrbite, da je

za vrsto papirja izbran Navaden papir.

5.

Kliknite Print (Natisni).