HP Officejet Pro 6830 - Tiskanje z največ dpi

background image

Tiskanje z največ dpi

Če želite na fotografski papir natisniti visokokakovostne, ostre slike, uporabite način z največ pikami

na palec (dpi).
Tiskanje v načinu z največ dpi traja dlje kot tiskanje z drugimi nastavitvami in zahteva veliko količino

pomnilnika.

Tiskanje v načinu z največ pikami na palec (Windows)

1.

V programski opremi izberite Print (Natisni).

2.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

3.

Kliknite gumb, ki odpira pogovorno okno Properties (Lastnosti).
Ta gumb se lahko imenuje tudi Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup

(Nastavitev tiskalnika), Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Preferences (Nastavitve).
OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve tiskanja za vsa tiskalna opravila, morate to storiti v

HP-jevi programski opremi, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Za več informacij o HP-jevi programski

opremi glejte Orodja za upravljanje tiskalnika.

4.

Kliknite zavihek Paper/Quality (Papir/kakovost).

5.

Na spustnem seznamu Media (Medij) izberite ustrezno vrsto papirja.

6.

Kliknite gumb Advanced (Dodatno).

7.

V področju Printer Features (Funkcije tiskalnika) izberite Yes (Da) na spustnem seznamu Print in

Max DPI (Tiskanje z navječ DPI).

8.

V spustnem seznamu Paper Size (Velikost papirja) izberite ustrezno velikost papirja.
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

9.

Kliknite OK (V redu), da zaprete dodatne možnosti.

10. Potrdite Orientation (Usmeritev) na zavihku Layout (Postavitev), nato kliknite OK (V redu) za

tiskanje.

Tiskanje z največ pikami na palec (OS X)

1.

V meniju File (Datoteka) v programski opremi izberite Print (Natisni).

2.

Preverite, ali je tiskalnik izbran.

3.

Nastavitev možnosti tiskanja.
Če v pogovornem oknu Print (Natisni) niso prikazane možnosti, kliknite Show Details (Pokaži

podrobnosti).
OPOMBA: Za vaš tiskalnik so na voljo naslednje možnosti. Lokacije možnosti so odvisne od

uporabljenega programa.
a.

V pojavnem meniju Paper Size (Velikost papirja) izberite ustrezno velikost papirja.
OPOMBA: Če spremenite velikost papirja, pazite, da boste naložili pravi papir in ustrezno

nastavili velikost na nadzorni plošči tiskalnika.

b.

V pojavnem meniju izberite Paper Type/Quality (Vrsta/kakovost papirja) in nato izberite

naslednje nastavitve:

SLWW

Tiskanje z največ dpi 29

background image

Paper Type (Vrsta papirja): Ustrezna vrsta papirja

Quality (Kakovost): Največje število pik na palec

4.

Izberite še druge nastavitve tiskanja in kliknite Print (Natisni).