HP Officejet Pro 6830 - Optimiziranje tiskalnih potrebščin

background image

Optimiziranje tiskalnih potrebščin

Upravljanje z energijo

Tiskalnik ima za varčevanje z električno energijo naslednje funkcije:

Stanje mirovanja

V stanju mirovanja je manjša poraba energije. Po 5 minutah nedejavnosti preide tiskalnik v način

varčevanja z energijo.
Postopek za spreminjanje obdobja nedejavnosti, preden tiskalnik prekopi v stanje mirovanja:
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

.

2.

Izberite Sleep Mode (Način mirovanja), nato pa se dotaknite želene možnosti.

Urnik vklop in izklopa

S to funkcijo lahko tiskalnik samodejno vklopite ali izklopite ob izbranih dnevih. Načrtujete lahko na

primer, da se tiskalnik vsak dan od ponedeljka do petka vklopi ob 8.00 in izklopi ob 20.00. Tako

ponoči in čez konec tedna varčujete z energijo.
Postopek za načrtovanje dneva in časa vklopa in izklopa:
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite

.

2.

Dotaknite se Schedule Printer On/Off (Urnik vklopa/izklopa tiskalnika).

3.

Dotaknite se želene možnosti in upoštevajte sporočila na zaslonu za nastavitev dneva in časa

vklopa in izklopa tiskalnika.

POZOR: Tiskalnik vedno pravilno izklopite, tako da uporabite možnost Schedule Off (Urnik izklopa)

ali (gumb Napajanje).
Če tiskalnika ne izklopite pravilno, se tiskalna kartuša morda ne bo vrnila v pravilen položaj, kar lahko

povzroči težave s kartušo in slabšo kakovost tiskanja.

Optimiziranje tiskalnih potrebščin

Upoštevajte spodnja priporočila in optimizirajte porabo tiskalnih potrebščin, kot sta črnilo in papir:

Reciklirajte rabljene originalne HP-jeve kartuše s črnilom v programu HP Planet Partners. Če

želite več informacij, obiščite www.hp.com/recycle.

Optimizirajte porabo papirja s tiskanjem na obe strani papirja.

S funkcijo HP Smart Print prihranite črnilo in papir, ko tiskate spletno vsebino. Če želite več

informacij, obiščite www.hp.com/go/smartprint.

SLWW

HP EcoSolutions (HP in okolje)

3

background image

V gonilniku tiskalnika spremenite kakovost tiskanja na nastavitev osnutka. Nastavitev osnutka

porabi manj črnila.

Tiskalne glave ne čistite po nepotrebnem. S tem se porabi črnilo in skrajša življenjska doba

kartuš.