HP Officejet Pro 6830 - Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika

background image

Nalaganje izvirnikov na steklo optičnega bralnika

Izvirnike lahko kopirate, jih optično berete ali pošiljate njihove fakse, tako da jih položite na steklo

optičnega bralnika.
OPOMBA: Veliko posebnih funkcij ne bo delovalo pravilno, če steklo in notranji del pokrova

optičnega bralnika nista čista. Več informacij najdete v poglavju Vzdrževanje tiskalnika.
OPOMBA: Preden dvignete pokrov tiskalnika, iz pladnja za podajanje dokumentov odstranite vse

izvirnike.

Nalaganje izvirnika na steklo optičnega bralnika

1.

Dvignite pokrov optičnega bralnika.

16 Poglavje 2 Začetek

SLWW

background image

2.

Položite izvirnik tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol, kot kaže naslednja slika.
NASVET: Če pri nalaganju izvirnikov potrebujete dodatno pomoč, glejte navodila ob robovih

stekla optičnega bralnika.

3.

Zaprite pokrov.