HP Officejet Pro 6830 - Nalaganje papirja

background image

Za več informacij o nalaganju papirja glejte Nalaganje papirja ali Nalaganje izvirnikov v podajalnik

dokumentov.

Nalaganje papirja

Nalaganje standardnega papirja:

1.

Dvignite izhodni pladenj.

2.

Izvlecite podaljšek vhodnega pladnja.

OPOMBA: Če želite naložiti papir velikosti legal, povlecite sivi gumb (na prednji levi strani

vhodnega pladnja) v desno in spustite prednji del pladnja.

3.

Izvlecite vodilo za širino papirja tako daleč, kolikor je mogoče.

SLWW

Nalaganje papirja 11

background image

4.

Vstavite papir s stranjo za tiskanje navzdol na sredino pladnja.

Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu vhodnega

pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

OPOMBA: Med tiskanjem ne nalagajte papirja.

5.

Potiskajte vodili za papir v pladenj, dokler se ne dotakneta roba papirja, nato pa zaprite pladenj.

12 Poglavje 2 Začetek

SLWW

background image

6.

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da spremenite nastavitev papirja, če ste

spremenili vrsto medija, ali ohranite nastavitev, če ste zamenjali tisto, kar je bilo naloženo

predhodno.

7.

Izvlecite podaljšek izhodnega pladnja.

Nalaganje ovojnice:

1.

Dvignite izhodni pladenj.

2.

Izvlecite podaljšek vhodnega pladnja.

SLWW

Nalaganje papirja 13

background image

3.

Ovojnice vstavite tako, da je stran, na katero želite tiskati, obrnjena navzdol, in jih poravnajte

glede na sliko.

Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu vhodnega

pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

OPOMBA: Med tiskanjem ne nalagajte ovojnic.

4.

Potiskajte vodili za papir v pladenj, dokler se ne dotakneta roba ovojnic, nato pa znova vstavite

pladenj.

5.

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da spremenite nastavitev papirja, če ste

spremenili vrsto medija, ali ohranite nastavitev, če ste zamenjali tisto, kar je bilo naloženo

predhodno.

6.

Izvlecite podaljšek izhodnega pladnja.

14 Poglavje 2 Začetek

SLWW

background image

Nalaganje kartic in fotografskega papirja

1.

Dvignite izhodni pladenj.

2.

Izvlecite podaljšek vhodnega pladnja.

3.

Vstavite papir s stranjo za tiskanje navzdol na sredino pladnja.
Prepričajte se, da je papir poravnan z ustreznimi črtami za velikost papirja na dnu vhodnega

pladnja in ne presega oznake za višino na strani pladnja.

OPOMBA: Med tiskanjem ne nalagajte papirja.

SLWW

Nalaganje papirja 15

background image

4.

Potiskajte vodili za papir v pladenj, dokler se ne dotakneta roba papirja, nato pa zaprite pladenj.

5.

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da spremenite nastavitev papirja, če ste

spremenili vrsto medija, ali ohranite nastavitev, če ste zamenjali tisto, kar je bilo naloženo

predhodno.

6.

Izvlecite podaljšek izhodnega pladnja.