HP Officejet Pro 6830 - Spreminjanje nastavitev tiskalnika

background image

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

Nadzorna plošča se uporablja za spreminjanje funkcij in nastavitev tiskalnika, tiskanje poročil ali

pridobivanje pomoči za tiskalnik.
NASVET: Če je tiskalnik povezan z računalnikom, lahko nastavitve tiskalnika spremenite tudi z

orodji programske opreme HP, ki je na voljo v računalniku, kot je HP-jeva programska oprema za

tiskalnike, HP Utility (Pripomoček HP) (Mac OS X) ali vdelani spletni strežnik (EWS).
Če želite več informacij o uporabi teh orodij, glejte Orodja za upravljanje tiskalnika.

Spreminjanje nastavitev za funkcijo

Na zaslonu Domov nadzorne plošče so prikazane razpoložljive funkcije za tiskalnik.

SLWW

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika

7

background image

1.

Na nadzorni plošči se dotaknite zaslona in povlecite s prsti čez njega, nato pa se dotaknite

ikone, da izberete želeno funkcijo.

2.

Ko izberete funkcijo, se dotaknite in se pomikajte med razpoložljivimi funkcijami, nato pa se

dotaknite nastavitve, ki jo želite spremeniti.

3.

Za spreminjanje nastavitev sledite pozivom na zaslonu nadzorne plošče.
OPOMBA: Dotaknite se (Domov), da se vrnete na začetni zaslon.

Spreminjanje nastavitev tiskalnika

Če želite spremeniti nastavitve tiskalnika ali natisniti poročila, uporabite možnosti na zaslonu Setup

Menu (Nastavitveni meni):
1.

Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite Setup (Nastavitev).

2.

Dotaknite se in se pomikajte po zaslonih.

3.

Z dotikanjem elementov izberete zaslone in možnosti.
OPOMBA: Dotaknite se (Domov), da se vrnete na začetni zaslon.