Корисничко упутство за HP Officejet Pro 6830

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Vodič za korisnike

background image

Informacije o autorskim pravima

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Izdanje 1, 7/2014.

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard

Informacije u ovom dokumentu podložne su

promeni bez obaveštenja.

Sva prava zadržana. Reprodukcija,

adaptacija ili prevod ovog materijala

zabranjeni su bez prethodne pismene

dozvole kompanije Hewlett-Packard, osim

na način dozvoljen u okviru zakona o

autorskim pravima.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge

navedene su u izričitim izjavama o garanciji

koje se dobijaju uz te proizvode i usluge.

Ništa što je ovde navedeno ne sačinjava

neku dodatnu garanciju. Preduzeće HP nije

odgovorno za eventualne tehničke ili

uredničke greške odnosno propuste u

ovom dokumentu.

Potvrde

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i

Windows 8.1 su registrovani žigovi

korporacije Microsoft u SAD.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

su registrovani žigovi u SAD.

Mac, OS X i AirPrint su žigovi kompanije

Apple Inc. registrovani u SAD i drugim

zemljama.

background image

Informacije o bezbednosti

Uvek sledite osnovne bezbednosne

predostrožnosti prilikom korišćenja ovog

proizvoda da biste smanjili rizik od povrede

usled požara ili električnog udara.

1. Pročitajte sa razumevanjem sva uputstva

u dokumentaciji koja se dobija uz štampač.

2. Poštujte sva upozorenja i uputstva

označena na proizvodu.

3. Isključite ovaj proizvod iz utičnica u zidu

pre čišćenja.

4. Nemojte instalirati ili koristiti ovaj

proizvod blizu vode ili kada ste mokri.

5. Instalirajte ovaj proizvod čvrsto

na stabilnoj površini.

6. Instalirajte proizvod na zaštićenoj lokaciji

gde niko ne može da zgazi ili saplete se o

kabl linije i gde se kabl linije ne može

oštetiti.

7. Ako proizvod ne funkcioniše normalno,

pogledajte Rešavanje problema.

8. Unutra ne postoje delovi koje može

servisirati korisnik. Servisiranje prepustite

kvalifikovanim serviserima.

background image
background image

Sadržaj

1 Kako da? ........................................................................................................................................................... 1

2 Prvi koraci ......................................................................................................................................................... 2

Pristupačnost ........................................................................................................................................ 2
HP EcoSolutions (HP i životna sredina) ............................................................................................... 3

Upravljanje napajanjem ....................................................................................................... 3
Optimizacija opreme za štampanje ...................................................................................... 3

Razumevanje delova štampača ........................................................................................................... 4

Prikaz prednje strane ........................................................................................................... 4
Oblast opreme za štampanje ............................................................................................... 5
Prikaz zadnje strane ............................................................................................................ 5

Korišćenje kontrolne table štampača ................................................................................................... 6

Pregled dugmadi i lampica .................................................................................................. 6
Ikone na ekranu kontrolne table .......................................................................................... 6
Promena postavki štampača ............................................................................................... 7

Osnovne informacije o papiru ............................................................................................................... 8

Preporučeni papiri za štampanje ......................................................................................... 8
Poručivanje zaliha HP papira ............................................................................................. 10
Saveti za izbor i korišćenje papira ..................................................................................... 10

Ubacivanje papira ............................................................................................................................... 11
Stavite original na staklo skenera ....................................................................................................... 16
Ubacivanje originala u mehanizam za ubacivanje dokumenata ......................................................... 17
Ubacivanje USB fleš diska ................................................................................................................. 18
Ažuriranje štampača ........................................................................................................................... 18
Otvorite softver HP štampača (Windows) .......................................................................................... 19
Isključivanje štampača ....................................................................................................................... 19

3 Štampanje ....................................................................................................................................................... 20

Štampanje dokumenata ..................................................................................................................... 20
Štampanje brošura ............................................................................................................................. 21
Štampanje na kovertama ................................................................................................................... 22
Štampanje fotografija ......................................................................................................................... 24
Štampanje na specijalnom papiru i papiru prilagođene veličine ......................................................... 26
Štampanje na obe strane (dvostrano štampanje) .............................................................................. 28
Štampanje uz upotrebu maksimalnog tpi-ja ....................................................................................... 29
Saveti za uspešno štampanje ............................................................................................................ 30

SRWW

v

background image

Štampanje pomoću funkcije AirPrintTM ............................................................................................. 33

4 Kopiranje i skeniranje ..................................................................................................................................... 34

Kopiranje ............................................................................................................................................ 34
Skeniranje .......................................................................................................................................... 35

Skeniranje na računar ........................................................................................................ 35
Skeniranje na memorijski uređaj ........................................................................................ 37
Skeniraj u e-poštu .............................................................................................................. 37

Podešavanje funkcije „Skeniranje u e-poštu“ .................................................. 37
Korišćenje funkcije „Skeniranje u e-poštu“ ...................................................... 38
Promena postavki naloga .................................................................................. 38

Skeniranje pomoću funkcije Webscan ............................................................................... 39
Skeniranje dokumenata u vidu teksta koji je moguće uređivati ......................................... 39

Skeniranje dokumenata u vidu teksta koji je moguće uređivati ......................... 39
Uputstva za skeniranje dokumenata u vidu teksta koji je moguće uređivati ..... 41

5 Faks ................................................................................................................................................................ 42

Slanje faksa ........................................................................................................................................ 42

Slanje standardnog faksa .................................................................................................. 42
Slanje standardnog faksa sa računara .............................................................................. 43
Slanje faksa sa telefona ..................................................................................................... 44
Slanje faksa pomoću biranja sa praćenjem ....................................................................... 44
Slanje faksa iz memorije .................................................................................................... 45
Slanje faksa većem broju primalaca .................................................................................. 46
Slanje faksa u režimu ispravljanja grešaka ........................................................................ 46

Prijem faksa ........................................................................................................................................ 47

Ručni prijem faksa ............................................................................................................. 47
Podešavanje rezervne kopije faksa ................................................................................... 48
Ponovno štampanje primljenih faksova iz memorije .......................................................... 48
Prosleđivanje faksa na drugi broj ....................................................................................... 49
Podešavanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove ............................................. 49
Blokiranje neželjenih brojeva faksa ................................................................................... 50
Prijem faksova pomoću funkcije „HP digitalni faks“ .......................................................... 51

Zahtevi funkcije „HP digitalni faks“ ................................................................... 51
Aktivirajte HP digitalni faks ................................................................................ 51
Izmena postavki HP digitalnog faksa ................................................................ 52

Podešavanje kontakata iz telefonskog imenika .................................................................................. 53

Podešavanje i promena kontakata iz telefonskog imenika ................................................ 53
Podešavanje i promena grupnih kontakata iz telefonskog imenika ................................... 54
Brisanje kontakata iz telefonskog imenika ......................................................................... 54

vi

SRWW

background image

Štampanje liste kontakata iz telefonskog imenika ............................................................. 55

Promena postavki faksa ..................................................................................................................... 55

Konfigurisanje zaglavlja faksa ........................................................................................... 55
Podešavanje režima odgovora (Automatski odgovor) ....................................................... 56
Podešavanje broja zvonjenja pre odgovora ....................................................................... 56
Promena uzorka melodije odgovora za dodeljenu melodiju .............................................. 57
Podešavanje tipa biranja ................................................................................................... 57
Podešavanje opcija ponovnog biranja ............................................................................... 58
Podešavanje brzine faksa .................................................................................................. 58
Podešavanje jačine zvuka faksa ........................................................................................ 59

Usluge faksa i digitalnog telefona ....................................................................................................... 59
Protokol za prenos faksa preko Interneta ........................................................................................... 60
Korišćenje izveštaja ............................................................................................................................ 60

Štampanje izveštaja o potvrdi faksa .................................................................................. 61
Štampanje izveštaja o greškama u faksu .......................................................................... 61
Štampanje i prikaz evidencije faksova ............................................................................... 62
Brisanje evidencije faksova ............................................................................................... 62
Štampanje detalja poslednjeg prenosa faksa .................................................................... 62
Štampanje izveštaja o ID-u pozivaoca ............................................................................... 62
Prikaz istorije poziva .......................................................................................................... 63

6 Veb usluge ...................................................................................................................................................... 64

Šta su to Veb usluge? ........................................................................................................................ 64
Podešavanje Veb usluga .................................................................................................................... 65
Korišćenje Veb usluga ........................................................................................................................ 66

HP ePrint ........................................................................................................................... 66
HP stavke za štampanje .................................................................................................... 67

Uklanjanje Veb usluga ........................................................................................................................ 67

7 Rad sa kertridžima sa mastilom ...................................................................................................................... 68

Informacije o kertridžima sa mastilom i glavi štampača ..................................................................... 68
Provera procenjenih nivoa mastila ..................................................................................................... 68
Zamena kertridža sa mastilom ........................................................................................................... 69
Poručite kertridže sa mastilom ........................................................................................................... 71
Čuvanje opreme za štampanje ........................................................................................................... 71
Skladište anonimnih informacija o upotrebi ........................................................................................ 71
Informacije o garanciji za kertridž sa mastilom ................................................................................... 72

8 Podešavanje mreže ........................................................................................................................................ 73

Podešavanje štampača za bežičnu komunikaciju .............................................................................. 73

SRWW

vii

background image

Pre nego što počnete ......................................................................................................... 73
Podešavanje štampača na bežičnoj mreži ........................................................................ 74
Promena tipa veze ............................................................................................................. 74
Testiranje bežične veze ..................................................................................................... 75
Uključite ili isključite bežične mogućnosti štampača .......................................................... 75

Promena postavki mreže .................................................................................................................... 75
Korišćenje funkcije „HP Wireless Direct“ .......................................................................................... 77

9 Alatke za upravljanje štampačima .................................................................................................................. 80

Okvir sa alatkama (Windows) ............................................................................................................. 80
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 80
Ugrađeni Veb server .......................................................................................................................... 81

Osnovni podaci o kolačićima ............................................................................................. 81
Otvaranje ugrađenog Veb servera ..................................................................................... 81
Zaključavanje kontrolne table ............................................................................................ 82
Nije moguće otvoriti ugrađeni Veb server .......................................................................... 82

10 Rešavanje problema ..................................................................................................................................... 84

HP podrška ......................................................................................................................................... 84

Registracija štampača ....................................................................................................... 84
Proces podrške .................................................................................................................. 84
Dobijanje elektronske podrške ........................................................................................... 85
HP podrška putem telefona ............................................................................................... 85

Pre nego što pozovete ...................................................................................... 85
Period telefonske podrške ................................................................................. 86
Telefonski brojevi za podršku ............................................................................ 86
Posle perioda telefonske podrške ..................................................................... 86

Pronalaženje pomoći sa kontrolne table štampača ............................................................................ 86
Razumevanje izveštaja o štampaču ................................................................................................... 86

Izveštaj o statusu štampača .............................................................................................. 87
Stranica sa konfiguracijom mreže ...................................................................................... 88
Izveštaj o kvalitetu štampanja ............................................................................................ 90
Izveštaj o testiranju bežične veze ...................................................................................... 92
Izveštaj o veb pristupu ....................................................................................................... 92

Rešavanje problema sa štampačem .................................................................................................. 92
Rešavanje problema sa štampanjem ................................................................................................. 94
Rešavanje problema sa kopijom ........................................................................................................ 96
Rešavanja problema skeniranja ......................................................................................................... 97
Rešavanje problema sa faksom ....................................................................................................... 100

Testiranje faksa nije uspelo ............................................................................................. 101

viii

SRWW

background image

Ekran uvek prikazuje „Slušalica je podignuta“ ................................................................ 106
Štampač ima problema sa slanjem i prijemom faksova ................................................... 106
Štampač ne može da prima faksove, ali može da ih šalje ............................................... 108
Štampač ne može da šalje faksove, ali može da ih prima ............................................... 109
Tonovi za faks se snimaju na mojoj sekretarici ............................................................... 110
Telefonski kabl koji sam dobio/la uz štampač nije dovoljno dugačak .............................. 110
Računar ne može da prima faksove (HP digitalni faks) ................................................... 110

Rešavanje problema pri korišćenju veb usluga ................................................................................ 111
Rešavanje problema sa mrežom ...................................................................................................... 111

Rešavanje opštih problema sa mrežom .......................................................................... 112
Nije moguće povezati štampač bežičnim putem. ............................................................. 112

Održavanje štampača ...................................................................................................................... 115

Čišćenje stakla skenera ................................................................................................... 115
Čišćenje spoljašnjosti ...................................................................................................... 116
Čišćenje mehanizma za ubacivanje dokumenata ............................................................ 116
Održavanje glave štampača i kertridža sa mastilom ....................................................... 118

Uklanjanje zaglavljenih papira .......................................................................................................... 118
Čišćenje držača štampača ............................................................................................................... 126
Vraćanje podrazumevanih vrednosti i postavki u prethodno stanje ................................................. 126

Dodatak

A Tehničke informacije ...................................................................................................................... 128

Specifikacije ..................................................................................................................................... 128
Informacije o propisima .................................................................................................................... 131

Regulatorni broj modela ................................................................................................... 132
FCC izjava ....................................................................................................................... 133
Obaveštenje za korisnike u Koreji ................................................................................... 133
Izjava usaglašena sa standardom VCCI (klasa B) za korisnike u Japanu ....................... 133
Obaveštenje za korisnike u Japanu u vezi sa kablom za napajanje ................................ 133
Izjava o emitovanju buke za Nemačku ............................................................................ 134
Obaveštenje o ekranima na radnom mestu u Nemačkoj ................................................. 134
Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u SAD: FCC zahtevi ................................... 135
Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u Kanadi: .................................................... 136
Obaveštenje za korisnike iz evropske tržišne oblasti ...................................................... 136
Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u Nemačkoj: ............................................... 137
Izjava o žičnom faksu u Australiji ..................................................................................... 137
Obaveštenje o propisima Evropske unije ........................................................................ 137

Proizvodi sa spoljnim AC adapterima ............................................................. 137
Proizvodi sa bežičnom funkcionalnošću ......................................................... 137
Evropska deklaracija o telefonskoj mreži (Modem/faks) ................................. 138

Deklaracija o usklađenosti ............................................................................................... 139
Informacije o propisima za bežične proizvode ................................................................. 140

SRWW

ix

background image

Izlaganje zračenju radio frekvencije ................................................................ 140
Obaveštenje za korisnike u Brazilu ................................................................. 140
Obaveštenje za korisnike u Kanadi ................................................................. 141
Obaveštenje za korisnike u Tajvanu ............................................................... 141
Obaveštenje za korisnike u Meksiku ............................................................... 142
Obaveštenje o bežičnoj vezi za Japan ............................................................ 142

Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine .................................................................. 142

Upotreba papira ............................................................................................................... 143
Plastika ............................................................................................................................ 143
Listovi sa podacima o bezbednosti materijala ................................................................. 143
Program recikliranja ......................................................................................................... 143
Program recikliranja HP inkjet opreme ............................................................................ 143
Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika .............................................................. 143
Potrošnja energije ............................................................................................................ 143
Hemijske supstance ......................................................................................................... 144
Odlaganje baterija u Tajvanu ........................................................................................... 144
Obaveštenje o bateriji za Brazil ....................................................................................... 144
Obaveštenje o perhloratu u Kaliforniji .............................................................................. 144
Tabela sa toksičnim i opasnim supstancama (Kina) ........................................................ 145
Ograničenje opasnih supstanci (Ukrajina) ....................................................................... 145
Ograničenje opasnih supstanci (Indija) ............................................................................ 145
EPEAT ............................................................................................................................. 145
Kina SEPA Ecolabel korisničke informacije ..................................................................... 146

Dodatak

B Dodatno podešavanje faksa .......................................................................................................... 147

Podešavanje slanja faksa (paralelni telefonski sistemi) ................................................................... 147

Izbor odgovarajućeg podešavanja faksa za kuću ili kancelariju ...................................... 148
Slučaj A: Odvojena faks-linija (nema primljenih glasovnih poziva) .................................. 150
Slučaj B: Podešavanje štampača sa DSL vezom ............................................................ 151
Slučaj C: Podešavanje štampača sa PBX telefonskim sistemom ili ISDN linijom ........... 152
Slučaj D: Faks sa uslugom dodeljivanja melodije na istoj liniji ........................................ 153
Slučaj E: Deljena glasovna/faks-linija .............................................................................. 155
Slučaj F: Deljena glasovna/faks-linija sa govornom poštom ............................................ 156
Slučaj G: Faks-linija deljena sa računarskim modemom (bez primljenih glasovnih
poziva) ............................................................................................................................. 157

Podešavanje štampača sa računarskim pozivnim modemom ........................ 158
Podešavanje štampača sa računarskim DSL/ADSL modemom ..................... 159

Slučaj H: Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim modemom .................................. 160

Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim pozivnim modemom .................. 160
Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim DSL/ADSL modemom ............... 162

Slučaj I: Deljena glasovna/faks-linija sa sekretaricom ..................................................... 164

x

SRWW

background image

Slučaj J: Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim modemom i sekretaricom ............ 165

Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim pozivnim modemom i
sekretaricom .................................................................................................... 165
Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim DSL/ADSL modemom i
sekretaricom .................................................................................................... 167

Slučaj K: Deljena glasovna/faks-linija sa računarskim pozivnim modemom i govornom
poštom ............................................................................................................................. 169

Podešavanje serijskog tipa faksa ..................................................................................................... 171
Testiranje podešavanja faksa ........................................................................................................... 171

Dodatak

C Greške (Windows) ......................................................................................................................... 173

Ponestaje mastila ............................................................................................................................. 173
Mastilo je pri kraju ............................................................................................................................ 174
Problem sa kertridžom sa mastilom ................................................................................................. 174
Nepodudaranje veličine papira ......................................................................................................... 175
Kočenje baze kertridža sa mastilom ................................................................................................. 175
Zaglavljeni papir ili problem sa ležištem ........................................................................................... 175
Ponestalo papira .............................................................................................................................. 175
Nije uspelo štampanje dokumenta ................................................................................................... 175
Otkazivanje štampača ...................................................................................................................... 176
Vrata otvorena .................................................................................................................................. 176
Otkazivanje kertridža sa mastilom .................................................................................................... 176
Problem prilikom nadogradnje opreme za štampač ......................................................................... 176
Saveti za falsifikovane kertridže ....................................................................................................... 176
Korišćenje SETUP kertridža ............................................................................................................. 176
Nemojte koristiti SETUP kertridže .................................................................................................... 177
Nekompatibilni kertridži sa mastilom ................................................................................................ 177
Problem sa pripremom štampača .................................................................................................... 177
Papir je previše kratak ...................................................................................................................... 177
Neispravno instaliran kertridž sa mastilom ....................................................................................... 177
Problem sa SETUP kertridžima ........................................................................................................ 177
Problem sa glavom štampača .......................................................................................................... 177
Nekompatibilni HP Instant Ink kertridž ............................................................................................. 178
Iskorišćeni HP Instant Ink kertridž .................................................................................................... 178
Povezivanje štampača sa funkcijom HP Connected ........................................................................ 178
Nije moguće štampati ....................................................................................................................... 178
Izlazno ležište je zatvoreno .............................................................................................................. 178
Zaglavljeni papir u mehanizmu za automatsko ubacivanje dokumenata ......................................... 178
HP zaštićeni kertridž je instaliran ..................................................................................................... 178

Indeks

............................................................................................................................................................... 179

SRWW

xi

background image

xii

SRWW

background image

1