HP Officejet Pro 6830 - Dodatno podešavanje faksa

background image

B Dodatno podešavanje faksa

Kada dovršite sve korake u vodiču kroz prve korake, koristite uputstva u ovom odeljku da biste

dovršili podešavanja faksa. Sačuvajte vodič kroz prve korake za kasniju upotrebu.
U ovom odeljku ćete saznati kako se podešava štampač za uspešan rad faksa uz opremu i usluge

koje možda već imate na istoj telefonskoj liniji.

SAVET:

Takođe možete koristiti „Fax Setup Wizard“ (Čarobnjak za podešavanje faksa) (Windows)

ili uslužni program HP (OS X) da biste brže podesili neke važne postavke faksa, kao što su režim

odgovora i informacije o zaglavlju faksa. Ovim alatkama možete pristupiti putem HP softvera koji ste

instalirali uz štampač. Kada pokrenete ove alatke, pratite procedure u ovom odeljku da biste dovršili

podešavanje faksa.
Ovaj odeljak sadrži sledeće teme: