HP Officejet Pro 6830 - Slučaj D: Faks sa uslugom dodeljivanja melodije na istoj liniji

background image

Slučaj D: Faks sa uslugom dodeljivanja melodije na istoj liniji

Ako se pretplatite na uslugu dodeljivanja melodije (putem kompanije za telekomunikacije) koja vam

dozvoljava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji, svaki sa različitim uzorkom

melodije, podesite štampač ovako kako je opisano u ovom odeljku.

Slika

B-3 Prikaz zadnje strane štampača

SRWW

Podešavanje slanja faksa (paralelni telefonski sistemi) 153

background image

1

Telefonska utičnica u zidu

2

Koristite telefonski kabl koji ste dobili u kutiji sa štampačem za povezivanje sa 1-LINE portom.

Obezbeđeni telefonski kabl možda treba da povežete sa adapterom koji se obezbeđuje za

vašu zemlju/region.

Da biste podesili štampač sa uslugom dodeljivanja melodije

1. Koristeći telefonski kabl dobijen u kutiji sa štampačem, povežite jedan kraj sa telefonskom

utičnicom u zidu, a zatim drugi kraj povežite sa portom koji ima oznaku 1-LINE na zadnjoj strani

štampača.

NAPOMENA:

Obezbeđeni telefonski kabl možda treba da povežete sa adapterom koji se

obezbeđuje za vašu zemlju/region.
Ako ne koristite obezbeđeni kabl za povezivanje od telefonske utičnice u zidu do štampača,

možda nećete moći uspešno da šaljete faks. Ovaj specijalni telefonski kabl se razlikuje od

telefonskih kablova koje možda već imate kod kuće ili u kancelariji.

2. Uključite Automatski odgovor postavku.
3. Promenite Dodeljivanje melodije postavku tako da se podudara sa uzorkom koji je kompanija za

telekomunikacije dodelila vašem broju faksa.

NAPOMENA:

Štampač je podrazumevano podešen da odgovara na sve uzorke melodija. Ako

ne podesite Dodeljivanje melodije tako da se podudara sa uzorkom melodije dodeljenim vašem

broju faksa, štampač će možda odgovarati i na glasovne pozive i na faks pozive ili možda neće

uopšte odgovarati.

SAVET:

Takođe možete koristiti funkciju „Ring Pattern Detection“ (Otkrivanje uzorka melodije)

na kontrolnoj tabli štampača da biste postavili dodeljivane melodije. Pomoću ove funkcije

štampač prepoznaje i snima uzorak melodije dolaznog poziva i na osnovu ovog poziva

automatski određuje poseban uzorak melodije koji je kompanija za telekomunikacije dodelila

faks pozivima. Za više informacija pogledajte Promena uzorka melodije odgovora za dodeljenu

melodiju.

4. (Opcionalno) Promenite Broj zvonjenja pre odgovora postavku na najnižu postavku (dva

zvonjenja).

5. Pokrenite testiranje faksa.
Štampač automatski odgovara na dolazne pozive koji imaju uzorak melodije koji ste izabrali

(Dodeljivanje melodije postavka) nakon izabranog broja zvonjenja (Broj zvonjenja pre odgovora

postavka). Štampač počinje sa emitovanjem tonova prijema faksa u mašini za slanje faksova i prima

faks.
Ako naiđete na probleme prilikom podešavanja štampača sa dodatnom opremom, obratite se za dalju

pomoć lokalnom dobavljaču usluga ili prodavcu.

154 Dodatak B Dodatno podešavanje faksa

SRWW