HP Officejet Pro 6830 - Štampanje izveštaja o greškama u faksu

background image

Štampanje izveštaja o greškama u faksu

Štampač možete konfigurisati tako da automatski štampa izveštaj kada dođe do greške tokom

prenosa ili prijema.

Podešavanja štampača da automatski štampa izveštaje o greškama u faksu

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite stavku Podešavanje faksa.
3. Dodirnite Izveštaji i dodirnite Izveštaj o grešci faksa.
4. Dodirnite nešto od sledećeg da biste izabrali.

SRWW

Korišćenje izveštaja 61

background image

Uključeno (slanje i

prijem faksa)

Štampa svaki put kada dođe do greške u faksu.

Isključeno

Ne štampa izveštaje o greškama u faksu.

Uključeno (slanje faksa)

Štampa svaki put kada dođe do greške u prenosu. Ovo je podrazumevana postavka.

Uključeno (prijem faksa) Štampa svaki put kada dođe do greške u prijemu.