HP Officejet Pro 6830 - Štampanje izveštaja o potvrdi faksa

background image

Štampanje izveštaja o potvrdi faksa

Možete da odštampate izveštaj o potvrdi kada se faks pošalje odnosno kada se bilo koji faks pošalje

ili primi. Podrazumevana postavka je Uključeno (slanje faksa). Kada se isključi, poruka sa potvrdom

se pojavljuje nakratko na kontrolnoj tabli nakon svakog slanja ili prijema faksa.

NAPOMENA:

U izveštaj o potvrdi da je faks poslat možete uključiti sliku prve stranice faksa ako

izaberete Uključeno (slanje faksa) ili Uključeno (slanje i prijem faksa) i ako skenirate faks da biste ga

poslali iz memorije ili ako koristite opciju Scan and Fax (Skeniraj i pošalji faks).

Omogućavanje potvrde faksa

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite stavku Podešavanje faksa.
3. Dodirnite stavku Izveštaji, a zatim dodirnite stavku Stranica sa potvrdom faksa.
4. Dodirnite jednu od sledećih opcija da biste je izabrali.

Isključeno

Pri uspešnom slanju i prijemu faksa ne štampa se izveštaj o potvrdi faksa. Ovo je

podrazumevana postavka.

Uključeno (slanje faksa)

Za svaki faks koji pošaljete štampa se izveštaj o potvrdi faksa.

Uključeno (prijem faksa) Za svaki faks koji primite štampa se izveštaj o potvrdi faksa.

Uključeno (slanje i

prijem faksa)

Za svaki faks koji pošaljete i primite štampa se izveštaj o potvrdi faksa.

Uključivanje slike faksa u izveštaj

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite stavku Podešavanje faksa.
3. Dodirnite stavku Izveštaji, a zatim dodirnite stavku Stranica sa potvrdom faksa.
4. Dodirnite Uključeno (slanje faksa) ili Uključeno (slanje i prijem faksa).
5. Dodirnite Potvrda faksa sa slikom.