HP Officejet Pro 6830 - Izmena postavki HP digitalnog faksa

background image

Izmena postavki HP digitalnog faksa

HP digitalni faks možete isključiti i onemogućiti štampanje faksova sa kontrolne table štampača.

Da biste izmenili postavke sa kontrolne table štampača

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite stavku Podešavanje faksa.
3. Dodirnite stavku Željene opcije, a zatim stavku HP Digital Fax (HP digitalni faks).
4. Izaberite postavku koju želite da promenite. Možete promeniti sledeće postavke:

Štampanje faksova: Odaberite ovu opciju da biste štampali faksove čim ih primite. Ako

isključite štampanje, faksovi u boji će se i dalje štampati.

Isključi HP digitalni faks: Odaberite ovu opciju da biste isključili HP digitalni faks.

NAPOMENA:

Koristite HP softver štampača na računaru da biste uključili HP digitalni faks.

Izmena postavki iz HP softvera štampača (Windows)

1. Otvorite softver HP štampača. Za više informacija pogledajte Otvorite softver HP štampača

(Windows).

2. Izaberite stavku Štampanje, skeniranje i faks i izaberite Čarobnjak za podešavanje digitalnog

faksa.

3. Sledite uputstva na ekranu.

Izmena postavki iz HP softvera štampača (OS X)

1. Otvorite HP Utility. Za više informacija pogledajte HP Utility (OS X).
2. Izaberite štampač.
3. U odeljku „Fax Settings“ (Postavke faksa) izaberite Digital Fax Archive (Arhiva digitalnih

faksova).

Isključite HP digitalni faks

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite stavku Podešavanje faksa.
3. Dodirnite stavku Željene opcije, a zatim stavku HP Digital Fax (HP digitalni faks).
4. Dodirnite Isključi HP digitalni faks.
5. Dodirnite stavku Da.

52 Poglavlje 5 Faks

SRWW