HP Officejet Pro 6830 - Podešavanje brzine faksa

background image

Podešavanje brzine faksa

Možete podesiti brzinu faksa koja se koristi za komunikaciju između vašeg štampača i drugih mašina

za faks prilikom slanja i prijema faksova.
Podešavanje brzine faksa na manju vrednost možda će biti potrebno ako koristite nešto od sledećeg:

Usluga Internet telefona

PBX (lokalna telefonska mreža) sistem

Protokol za prenos faksa preko Interneta (Fax over Internet Protocol, FoIP)

Uslugu Integrated Services Digital Network (ISDN)

Ako naiđete na probleme tokom slanja i prijema faksova, pokušajte da koristite sporiju vrednost za

Brzina faksa. U sledećoj tabeli navedene su dostupne postavke brzine faksa.

Postavka brzine faksa

Brzina faksa

Brzo

v.34 (brzina prenosa 33600)

58 Poglavlje 5 Faks

SRWW

background image

Postavka brzine faksa

Brzina faksa

Srednje

v.17 (brzina prenosa 14400)

Sporo

v.29 (brzina prenosa 9600)

Podešavanje brzine faksa

1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite dugme Podešavanje faksa, a zatim dugme Željene opcije.
3. Dodirnite stavku Brzina faksa.
4. Dodirnite opciju da biste je izabrali.