HP Officejet Pro 6830 - Protokol za prenos faksa preko Interneta

background image

Protokol za prenos faksa preko Interneta

Možda ćete moći da se pretplatite na jeftinu telefonsku uslugu koja vam omogućava slanje i prijem

faksova pomoću štampača preko Interneta. Ovaj metod se naziva protokol za prenos faksa preko

Interneta (Fax over Internet Protocol, FoIP).
Uslugu FoIP (koju vam pruža telefonska kompanija) najverovatnije koristite ako:

Uz broj faksa birate i posebni pristupni kôd.

Imate IP konverter koji se povezuje sa Internetom i pruža analogne telefonske portove za vezu

sa faksom.

NAPOMENA:

Faksove možete da šaljete ili primate samo pomoću povezivanja telefonskog kabla sa

portom sa oznakom „1-LINE“ na štampaču. To znači da se veza sa Internetom mora uspostaviti

putem konvertera (koji obezbeđuje uobičajene telefonske konektore za veze sa faksom) ili putem

telefonske kompanije.

SAVET:

Podrška za tradicionalni prenos faksa putem bilo kojeg telefonskog sistema sa protokolom

za prenos preko Interneta često je ograničena. Ako naiđete na probleme u radu sa faksovima,

pokušajte da koristite manju brzinu faksa ili da onemogućite režim za ispravljanje grešaka (ECM) na

faksu. Međutim, ako isključite ECM, ne možete da šaljete i primate faksove u boji.
Više informacija o promeni brzine faksa potražite u članku Podešavanje brzine faksa. Za više

informacija o korišćenju ECM-a pogledajte Slanje faksa u režimu ispravljanja grešaka.
Ako imate pitanja u vezi sa radom sa faksovima, obratite se sektoru za podršku za usluge rada sa

faksovima preko Interneta ili lokalnom dobavljaču usluga za dodatnu pomoć.