HP Officejet Pro 6830 - Usluge faksa i digitalnog telefona

background image

Usluge faksa i digitalnog telefona

Veliki broj telefonskih kompanija obezbeđuje klijentima usluge digitalnih telefona, kao što su sledeće:

DSL: Usluga Digital subscriber line (DSL) putem lokalne kompanije za telekomunikacije. (DSL

se možda zove ADSL u vašoj zemlji/regionu.)

PBX: Telefonski sistem lokalne telefonske mreže (PBX).

ISDN: Integrated Services Digital Network (ISDN) sistem.

FoIP: Jeftina telefonska usluga koja vam omogućava slanje i prijem faksova pomoću štampača

preko Interneta. Ovaj metod se naziva protokol za prenos faksa preko Interneta (Fax over

Internet Protocol, FoIP).
Za više informacija pogledajte Protokol za prenos faksa preko Interneta.

HP štampači su posebno dizajnirani za upotrebu sa tradicionalnim uslugama analognog telefona. Ako

se nalazite u okruženju sa digitalnim telefonima (na primer DSL/ADSL, PBX ili ISDN), možda ćete

prilikom podešavanja štampača za rad sa faksovima morati da koristite filtere ili konvertere za

konvertovanje digitalnog signala u analogni.

NAPOMENA:

HP ne garantuje da će štampač biti kompatibilan sa svim linijama ili dobavljačima

digitalnih usluga, u svim digitalnim okruženjima ili sa svim konverterima digitalnog u analogni signal.

Preporučuje se da uvek direktno porazgovarate sa telefonskom kompanijom u vezi sa ispravnim

opcijama podešavanja na osnovu usluga linije koje kompanija pruža.

SRWW

Usluge faksa i digitalnog telefona 59