HP Officejet Pro 6830 - Otkazivanje štampača

background image

Otkazivanje štampača

Došlo je do problema sa štampačem ili sistemom mastila. Ovakve probleme obično možete rešiti

izvršavanjem sledećih koraka:
1. Pritisnite dugme (dugme Napajanje) da biste isključili štampač.
2. Iskopčajte kabl za napajanje i ponovo ga priključite.
3. Pritisnite dugme (dugme Napajanje) da biste uključili štampač.
Ako ponovo dođe do problema, zapišite kôd greške iz poruke i obratite se HP podršci. Za više

informacija o obraćanju HP podršci pogledajte HP podrška.