HP Officejet Pro 6830 - Skeniranje pomoću funkcije Webscan

background image

Skeniranje pomoću funkcije Webscan

Webscan je funkcija ugrađenog Veb servera koji vam omogućava skeniranje fotografija i dokumenata

sa štampača na računar pomoću Veb pregledača.
Ova funkcija je dostupna čak i ako ne instalirate softver štampača na računaru.
Za više informacija pogledajte Ugrađeni Veb server.

NAPOMENA:

Webscan je podrazumevano isključen. Ovu funkciju možete omogućiti iz EWS-a.

Ako ne možete da otvorite Webscan u EWS-u, možda je administrator mreže isključio ovu funkciju.

Za više informacija obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila mrežu.

Omogućavanje funkcije Webscan

1. Otvorite ugrađeni Veb server. Za više informacija pogledajte Ugrađeni Veb server.
2. Izaberite karticu Postavke.
3. U odeljku Bezbednost izaberite stavku Postavke administratora.
4. Izaberite stavku Webscan (Webscan) da biste omogućili Webscan.
5. Kliknite na dugme Apply (Primeni), a zatim kliknite na dugme U redu.

Skeniranje pomoću funkcije Webscan

Skeniranje pomoću funkcije Webscan pruža osnovne opcije skeniranja. Skenirajte iz HP softvera

štampača za dodatne opcije ili funkcionalnosti skeniranja.
1. Ubacite original sa stranom za štampanje okrenutom nadole na staklo skenera ili sa stranom za

štampanje okrenutom nagore u mehanizam za ubacivanje dokumenata.
Za više informacija pogledajte Stavite original na staklo skenera ili Ubacivanje originala u

mehanizam za ubacivanje dokumenata.

2. Otvorite ugrađeni Veb server. Za više informacija pogledajte Ugrađeni Veb server.
3. Izaberite karticu Skeniranje.
4. Izaberite Webscan u levom oknu, promenite postavke i izaberite stavku Počni skeniranje.

SAVET:

Da biste skenirali dokumente u vidu teksta koji je moguće uređivati, morate da instalirate

HP softver koji ste dobili uz štampač. Za više informacija pogledajte Skeniranje dokumenata u vidu

teksta koji je moguće uređivati.