HP Officejet Pro 6830 - Pre nego što počnete

background image

Pre nego što počnete

Podešavanje štampača na bežičnoj mreži

Promena tipa veze

Testiranje bežične veze

Uključite ili isključite bežične mogućnosti štampača

NAPOMENA:

Ako naiđete na probleme pri povezivanju štampača, pogledajte Nije moguće povezati

štampač bežičnim putem.

SAVET:

Više informacija o bežičnom podešavanju i korišćenju štampača potražite na Veb lokaciji

HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Pre nego što počnete

Obezbedite sledeće uslove:

Štampač nije povezan sa mrežom pomoću Ethernet kabla.

Bežična mreža je podešena i ispravno funkcioniše.

Štampač i računari koji koriste štampač se nalaze na istoj mreži (podmreža).

Prilikom povezivanja štampača, od vas se može tražiti da unesete ime bežične mreže (SSID) i

lozinku bežične mreže:

Ime bežične mreže predstavlja ime vaše bežične mreže.

Lozinka bežične mreže sprečava druge osobe da se povežu sa vašom bežičnom mrežom bez

vaše dozvole. U zavisnosti od potrebnog nivoa bezbednosti, bežična mreža može koristiti WPA

frazu za prolaz ili WEP ključ.

Ako nakon podešavanja bežične mreže niste promenili ime mreže ili bezbednosni ključ za prolaz,

ponekad ih možete pronaći na zadnjoj ili bočnoj strani bežičnog rutera.
Ako ne možete da pronađete ime mreže ili bezbednosnu lozinku odnosno ako ne možete da

zapamtite ove informacije, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili bežični ruter. Ako i

dalje ne možete da pronađete ove informacije, obratite se administratoru mreže ili osobi koja je

podesila bežičnu mrežu.

SRWW

Podešavanje štampača za bežičnu komunikaciju 73