HP Officejet Pro 6830 - Isključivanje štampača

background image

Isključivanje štampača

Isključite štampač tako što ćete pritisnuti dugme (dugme Napajanje) koje se nalazi na prednjoj

levoj strani štampača. Lampica napajanja treperi kada se štampač isključuje. Sačekajte da se

lampica napajanja isključi pre nego što iskopčate kabl za napajanje ili pre nego što isključite produžni

kabl.

OPREZ:

Ako nepravilno isključite štampač, kertridž za štampanje se možda neće vratiti u ispravan

položaj, što može dovesti do problema sa kertridžima sa mastilom i sa kvalitetom štampanja.

OPREZ:

Nikada ne isključujte štampač kada nedostaju kertridži sa mastilom. HP preporučuje da

kertridže koji nedostaju zamenite što pre kako biste izbegli probleme sa kvalitetom štampanja i

moguće trošenje veće količine mastila iz preostalih kertridža sa mastilom odnosno oštećenje sistema

mastila.

SRWW

Otvorite softver HP štampača (Windows) 19

background image

3