HP Officejet Pro 6830 - Promena postavki štampača

background image

Promena postavki štampača

Koristite kontrolnu tablu da biste promenili funkcije i postavke štampača, odštampali izveštaje ili

pronašli pomoć za štampač.

SAVET:

Ako je štampač povezan sa računarom, postavke štampača možete da promenite i pomoću

HP softverskih alatki dostupnih na računaru, na primer pomoću HP softvera štampača, programa HP

Utility (OS X) ili ugrađenog veb servera (EWS).
Za više informacija o ovim alatkama pogledajte članak Alatke za upravljanje štampačima.

Promena postavki za funkciju

Početak ekran prikaza kontrolne table prikazuje dostupne funkcije za štampač.

SRWW

Korišćenje kontrolne table štampača

7

background image

1. Na ekranu kontrolne table dodirnite i prevucite prstom preko ekrana, a zatim dodirnite ikonu da

biste izabrali željenu funkciju.

2. Kada izaberete funkciju, dodirnite i prevucite da biste se kretali kroz dostupne postavke, a zatim

dodirnite postavku koju želite da promenite.

3. Pratite odzive na ekranu kontrolne table da biste promenili postavke.

NAPOMENA:

Dodirnite stavku (Početak) da biste se vratili na Početak ekran.

Promena postavki štampača

Da biste promenili postavke štampača ili odštampali izveštaje, koristite opcije dostupne na ekranu

Meni podešavanja.
1. Na ekranu kontrolne table štampača dodirnite stavku Podešavanje.
2. Dodirnite i prevucite da biste se kretali kroz ekrane.
3. Dodirnite stavke ekrana da biste izabrali ekrane ili opcije.

NAPOMENA:

Dodirnite stavku (Početak) da biste se vratili na Početak ekran.