HP Officejet Pro 6830 - Otvorite softver HP štampača (Windows)

background image

Otvorite softver HP štampača (Windows)

Nakon instaliranja HP softvera štampača, izvršite neku od sledećih radnji u zavisnosti od vašeg

operativnog sistema:

Windows 8,1: Kliknite na strelicu nadole u donjem levom uglu početnog ekrana, a zatim izaberite

ime štampača.

Windows 8: Na početnom ekranu kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast, na traci sa

aplikacijama izaberite stavku Sve aplikacije, a zatim izaberite ime štampača.

Windows 7, Windows Vista i Windows XP: Na radnoj površini računara kliknite na dugme Start

(Početak), izaberite stavku All Programs (Svi programi), izaberite stavku HP (HP), kliknite na

fasciklu za štampač, a zatim izaberite ikonu sa imenom štampača.