HP Officejet Pro 6830 - Poručite kertridže sa mastilom

background image

Poručite kertridže sa mastilom

Da biste poručili kertridže sa mastilom, idite na www.hp.com. (Neki delovi HP veb lokacije trenutno su

dostupni samo na engleskom jeziku.) Poručivanje kertridža na mreži nije podržano u svim zemljama/

regionima. Međutim, mnoge zemlje imaju informacije o poručivanju putem telefona,

pronalaženju lokalne prodavnice i štampanju liste za kupovinu. Pored toga, možete da posetite

stranicu www.hp.com/buy/supplies da biste nabavili informacije o kupovini HP proizvoda u svojoj

zemlji.
Koristite samo kertridže za zamenu koji imaju isti broj kertridža kao kertridž sa mastilom koji

zamenjujete. Broj kertridža možete pronaći na sledećim mestima:

U ugrađenom Veb serveru kliknite na karticu AlatkeTools (Alatke), a zatim u okviru Product

Information (Informacije o proizvodu) kliknite na dugme Ink Gauge (Merač mastila). Za više

informacija pogledajte Ugrađeni Veb server.

U izveštaju o statusu štampača (pogledajte Izveštaj o statusu štampača).

Na nalepnici kertridža sa mastilom koji zamenjujete.

Na nalepnici u štampaču. Otvorite vrata za pristup kertridžima sa mastilom da biste pronašli

nalepnicu.

U okviru softver štampača izaberite stavku Kupovina, a zatim izaberite stavku Kupovina opreme

na mreži.

NAPOMENA:

Setup kertridž sa mastilom koji se dobija uz štampač ne može se kupiti odvojeno.