HP Officejet Pro 6830 - Skladište anonimnih informacija o upotrebi

background image

Skladište anonimnih informacija o upotrebi

HP kertridži korišćeni sa ovim štampačem sadrže memorijski čip koji pomaže u radu štampača.

Pored toga, ovaj memorijski čip skuplja ograničen skup informacija o korišćenju štampača koji može

uključiti sledeće: broj stranica odštampanih pomoću kertridža, pokrivenost stranica, učestalost

štampanja i režimi štampanja koji se koriste.
Ove informacije pomažu kompaniji HP da ubuduće dizajnira štampače koji ispunjavaju potrebe za

štampanjem naših klijenata. Podaci prikupljeni sa memorijskog čipa kertridža ne sadrže informacije

koje se mogu koristiti za identifikovanje klijenta ili korisnika kertridža ili njegovog štampača.
HP prikuplja uzorak memorijskih čipova sa kertridža vraćenih u program za besplatan povraćaj i

reciklažu kompanije HP (HP Planet Partners program: www.hp.com/recycle). Memorijski čipovi iz

ovog uzorka su pročitani i proučeni u cilju poboljšanja budućih HP štampača. HP partneri koji pomažu

u reciklaži ovog kertridža takođe mogu imati pristup ovim podacima.
Nezavisni proizvođači koji poseduju kertridž mogu imati pristup anonimnim informacijama na

memorijskom čipu. Ako želite da zabranite pristup ovim informacijama, možete učiniti čip

neoperativnim. Međutim, pošto memorijski čip učinite neoperativnim, kertridž se ne može koristiti u

HP štampaču.

SRWW

Poručite kertridže sa mastilom 71

background image

Ako ste zabrinuti zbog pružanja ovih anonimnih informacija, možete ih učiniti nepristupačnim

isključivanjem mogućnosti memorijskog čipa da prikuplja informacije o korišćenju štampača:

Da biste onemogućili funkciju za informacije o korišćenju

1. Na kontrolnoj tabli štampača dodirnite dugme Podešavanje.
2. Izaberite Željene opcije, a zatim dodirnite Uskladišti anonimne informacije o korišćenju.
3. Dodirnite Isključeno da biste onemogućili prikupljanje informacija o korišćenju.

NAPOMENA:

Vratite fabričke podrazumevane vrednosti da biste uključili funkciju informacija o

upotrebi. Za više informacija o tome kako da uspostavite podrazumevane vrednosti pogledajte

odeljak Vraćanje podrazumevanih vrednosti i postavki u prethodno stanje.

NAPOMENA:

Možete nastaviti da koristite kertridž u HP proizvodu ako isključite mogućnost

memorijskog čipa da prikuplja informacije o upotrebi proizvoda.