HP Officejet Pro 6830 - Pre nego što pozovete

background image

Pre nego što pozovete

Period telefonske podrške

Telefonski brojevi za podršku

Posle perioda telefonske podrške

Pre nego što pozovete

Pozovite HP podršku dok se nalazite ispred štampača i računara sa kojim je on povezan. Budite

spremni da pružite sledeće informacije:

SRWW

HP podrška 85

background image

Broj modela

Serijski broj (nalazi se sa strane ili na dnu štampača)

Poruke koje se pojavljuju kada dođe do problema

Odgovorite na ova pitanja:

Da li je pre dolazilo do ove situacije?

Možete li je ponovo kreirati?

Da li ste dodali novi hardver ili softver na računar otprilike u vreme kada se pojavio ovaj

problem?

Da li se dogodilo bilo šta drugo pre ove situacije (na primer grmljavina ili premeštanje

štampača)?

Ako morate da pozovete HP, obično je korisno da odštampate izveštaj o statusu štampača pre

pozivanja.