HP Officejet Pro 6830 - Pronalaženje pomoći sa kontrolne table štampača

background image

Pronalaženje pomoći sa kontrolne table štampača

Teme pomoći štampača možete koristiti da biste saznali više o štampaču, a neke teme pomoći

uključuju animacije koje vas vode kroz procedure, na primer uklanjanje zaglavljenog papira.

Da biste otvorili teme pomoći sa kontrolne table štampača, dodirnite

(Pomoć) na početnom

ekranu.