HP Officejet Pro 6830 - Informacije o propisima

background image

Informacije o propisima

Štampač ispunjava zahteve za proizvod agencija za propise u vašoj zemlji/regionu.
Ovaj odeljak sadrži sledeće teme:

Regulatorni broj modela

FCC izjava

Obaveštenje za korisnike u Koreji

SRWW

Informacije o propisima 131

background image

Izjava usaglašena sa standardom VCCI (klasa B) za korisnike u Japanu

Obaveštenje za korisnike u Japanu u vezi sa kablom za napajanje

Izjava o emitovanju buke za Nemačku

Obaveštenje o ekranima na radnom mestu u Nemačkoj

Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u SAD: FCC zahtevi

Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u Kanadi:

Obaveštenje za korisnike iz evropske tržišne oblasti

Obaveštenje za korisnike telefonske mreže u Nemačkoj:

Izjava o žičnom faksu u Australiji

Obaveštenje o propisima Evropske unije

Deklaracija o usklađenosti

Informacije o propisima za bežične proizvode