HP Officejet Pro 6830 - Program recikliranja

background image

Program recikliranja

Preduzeće HP nudi sve veći broj programa za povraćaj i recikliranje proizvoda u mnogim zemljama/

regionima i udružilo se sa nekim od najvećih elektronskih centara za recikliranje širom sveta. HP

održava resurse ponovnom prodajom nekih od najpopularnijih proizvoda. Više informacija o

recikliranju HP proizvoda potražite na lokaciji:
www.hp.com/recycle