HP Officejet Pro 6830 - HP stavke za štampanje

background image

HP stavke za štampanje

HP stavke za štampanje omogućavaju vam da jednostavno pronađete i odštampate unapred

oblikovani veb sadržaj direktno sa štampača.

Korišćenje HP stavki za štampanje

1. Na kontrolnoj tabli štampača dodirnite (HP stavke za štampanje).
2. Dodajte HP stavke za štampanje koje želite da koristite.
Više informacija o pojedinačnim HP stavkama za štampanje potražite na lokaciji

www.hpconnected.com.

Upravljanje HP stavkama za štampanje

HP stavkama za štampanje možete upravljati koristeći HP povezano. HP stavke za štampanje

možete dodavati, konfigurisati ili ukloniti, a možete i podesiti redosled kojim se pojavljuju na

ekranu kontrolne table štampača.

Isključivanje HP stavki za štampanje

1. Na kontrolnoj tabli štampača dodirnite (HP ePrint), a zatim dodirnite (Postavke veb

usluga).

2. Dodirnite HP stavke za štampanje, a zatim dodirnite Isključeno.

NAPOMENA: