HP Officejet Pro 6830 Yardım

background image

HP Officejet Pro

6830

background image

HP Officejet Pro 6830

Kullanıcı Kılavuzu

background image

Telif hakkı bilgileri

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. Basım, 7/2014

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden

bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları

yasalarında izin verilen durumlar dışında,

önceden Hewlett-Packard şirketinden yazılı

izin alınmadan bu belgenin çoğaltılması,

uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi

yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane

garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte

sağlanan açık garanti bildirimlerinde

sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir

ifade ek garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede

olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları

veya eksikliklerinden dolayı sorumlu

tutulamaz.

Bildirimler

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ve

Windows 8.1, Microsoft Corporation

kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

markalarıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR

markası ABD'de tescilli markalardır.

Mac, OS X ve AirPrint, Apple Inc.

kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki

tescilli ticari markalarıdır.

background image

Güvenlik bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini

azaltmak için, bu ürünü kullanırken her

zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki tüm

talimatları okuyup anlayın.

2. Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara ve

yönergelere uyun.

3. Bu ürünü, temizlemeden önce prizden

çıkartın.

4. Bu ürünü suya yakın yerde veya ıslakken

kurmayın veya kullanmayın.

5. Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde

kurun.

6. Ürünü, kimsenin elektrik hat kablosunun

üzerine basamayacağı veya kabloya

takılamayacağı ve kablonun zarar

görmeyeceği korumalı bir yere kurun.

7. Ürün normal çalışmazsa, bkz. Sorun

çözme.

8. Ürünün içinde kullanıcının bakım veya

onarım yapabileceği parça

bulunmamaktadır. Servisle ilgili konularda

yetkili servis personeline başvurun.

background image
background image

İçindekiler

1 Nasıl yapılır? ..................................................................................................................................................... 1

2 Başlarken .......................................................................................................................................................... 2

Erişilebilirlik ........................................................................................................................................... 2
HP EcoSolutions .................................................................................................................................. 3

Güç Yönetimi ....................................................................................................................... 3
Yazdırma Malzemelerini En İyileştirme ................................................................................ 3

Yazıcı parçalarını anlama ..................................................................................................................... 4

Önden görünüm ................................................................................................................... 4
Yazdırma malzemeleri alanı ................................................................................................ 5
Arkadan görünüm ................................................................................................................ 5

Yazıcı kontrol panelini kullanma ........................................................................................................... 6

Düğme ve ışıklara genel bakış ............................................................................................ 6
Kontrol paneli ekranı simgeleri ............................................................................................ 6
Yazıcı ayarlarını değiştirme ................................................................................................. 7

Kağıtla ilgili temel bilgiler ...................................................................................................................... 8

Yazdırma için önerilen kağıtlar ............................................................................................ 8
HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme ............................................................................. 10
Kağıt seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları ....................................................................... 10

Kağıt yükleme ..................................................................................................................................... 11
Orijinali tarayıcı camına yerleştirme ................................................................................................... 16
Orijinali belge besleyiciye yerleştirme ................................................................................................ 17
Bir USB flash sürücü takın ................................................................................................................. 18
Yazıcıyı güncelleştirme ...................................................................................................................... 18
HP yazıcı yazılımını açma (Windows) ................................................................................................ 19
Yazıcıyı kapatma ................................................................................................................................ 19

3 Yazdırma ......................................................................................................................................................... 20

Belge yazdırma .................................................................................................................................. 20
Broşür yazdırma ................................................................................................................................. 21
Zarfa yazdırma ................................................................................................................................... 22
Fotoğraf yazdırma .............................................................................................................................. 24
Özel ve özel boyutlu kağıtlara yazdırma ............................................................................................ 25
Her iki tarafa yazdırma (dupleksleme) ................................................................................................ 27
Maksimum dpi kullanarak yazdırma ................................................................................................... 28
Baskı başarısı için ipuçları .................................................................................................................. 29

TRWW

v

background image

AirPrintTM ile yazdırma ...................................................................................................................... 32

4 Kopyalama ve tarama ..................................................................................................................................... 33

Kopyala .............................................................................................................................................. 33
Tarama ............................................................................................................................................... 34

Bilgisayara tarama ............................................................................................................. 34
Bellek aygıtına tarama ....................................................................................................... 35
E-postaya Tara .................................................................................................................. 36

E-postaya Tara Özelliğini Ayarlama .................................................................. 36
E-postaya Tara özelliğini kullanma ................................................................... 37
Hesap ayarlarını değiştirme .............................................................................. 37

Webscan kullanarak tarama .............................................................................................. 37
Belgeleri düzenlenebilir metin olarak tarama ..................................................................... 38

Belgeleri düzenlenebilir metin olarak tarama .................................................... 38
Belgeleri düzenlenebilir metin olarak tarama yönergeleri ................................. 40

5 Faks ................................................................................................................................................................ 41

Faks gönderme .................................................................................................................................. 41

Standart bir faks gönderme ............................................................................................... 41
Bilgisayardan standart faks gönderme .............................................................................. 42
Telefondan faks gönderme ................................................................................................ 43
Monitörden arama özelliğini kullanarak faks gönderme ..................................................... 43
Bellekten faks gönderme ................................................................................................... 44
Birden fazla alıcıya faks gönderme .................................................................................... 44
Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme ......................................................................... 45

Faks alma ........................................................................................................................................... 45

Faksı el ile alma ................................................................................................................. 46
Faksları yedeklemeyi ayarlama ......................................................................................... 46
Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma ....................................................................... 47
Faksları başka bir numaraya iletme ................................................................................... 47
Gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlama ................................................................. 48
İstenmeyen faks numaralarını engelleme .......................................................................... 48
HP Dijital Faks kullanarak faks alma ................................................................................. 49

HP Dijital Faks gereksinimleri ........................................................................... 50
HP Dijital Faks'ı etkinleştirme ............................................................................ 50
HP Dijital Faks ayarlarını değiştirme ................................................................. 50

Telefon defteri kişilerini ayarlama ....................................................................................................... 51

Telefon defteri kişilerini ayarlama ve değiştirme ................................................................ 51
Grup telefon defteri kişilerini ayarlama ve değiştirme ........................................................ 52
Telefon defteri kişilerini silme ............................................................................................. 53
Telefon defteri kişilerinin listesini yazdırma ....................................................................... 53

vi

TRWW

background image

Faks ayarlarını değiştirme .................................................................................................................. 53

Faks başlığını yapılandırma ............................................................................................... 54
Yanıt modunu ayarlama (Otomatik yanıt) .......................................................................... 54
Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlama .............................................................. 54
Farklı zil sesleri için yanıtlama zil tonunu değiştirme ......................................................... 55
Arama türünü ayarlama ..................................................................................................... 55
Yeniden arama seçeneklerini ayarlama ............................................................................. 56
Faks hızını ayarlama ......................................................................................................... 56
Faksın ses düzeyini ayarlama ........................................................................................... 57

Faks ve dijital telefon hizmetleri ......................................................................................................... 57
Internet Protokolü üzerinden Faks ..................................................................................................... 57
Raporları kullanma ............................................................................................................................. 58

Faks onay raporlarını yazdırma ......................................................................................... 58
Faks hata raporlarını yazdırma .......................................................................................... 59
Faks günlüğünü yazdırma ve görüntüleme ........................................................................ 60
Faks günlüğünü temizleme ................................................................................................ 60
Son faks işleminin ayrıntılarını yazdırma ........................................................................... 60
Arayan No Raporu yazdırma ............................................................................................. 60
Arama Geçmişi'ni görüntüleme .......................................................................................... 61

6 Web Hizmetleri ................................................................................................................................................ 62

Web Hizmetleri nelerdir? .................................................................................................................... 62
Web Hizmetleri'ni kurma .................................................................................................................... 63
Web Hizmetleri'ni kullanma ................................................................................................................ 64

HP ePrint ........................................................................................................................... 64
HP Basılabilirleri ................................................................................................................ 65

Web Hizmetleri'ni kaldırma ................................................................................................................. 65

7 Mürekkep kartuşlarıyla çalışma ...................................................................................................................... 66

Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası bilgileri ...................................................................................... 66
Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme ....................................................................................... 67
Mürekkep kartuşlarını değiştirme ....................................................................................................... 67
Mürekkep kartuşları sipariş etme ....................................................................................................... 69
Yazdırma malzemelerini saklama ...................................................................................................... 69
Anonim kullanım bilgilerinin depolanması .......................................................................................... 69
Mürekkep kartuşu garanti bilgileri ....................................................................................................... 70

8 Ağ kurulumu .................................................................................................................................................... 71

Kablosuz iletişim için yazıcıyı kurma .................................................................................................. 71

Başlamadan önce .............................................................................................................. 71

TRWW

vii

background image

Yazıcıyı kablosuz ağınıza kurma ....................................................................................... 71
Bağlantı türünü değiştirme ................................................................................................. 72
Kablosuz bağlantıyı sınayın ............................................................................................... 73
Yazıcının kablosuz özelliğini açın veya kapatın ................................................................. 73

Ağ ayarlarını değiştirme ..................................................................................................................... 73
HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanma ......................................................................................... 74

9 Yazıcı yönetimi araçları ................................................................................................................................... 78

Araç Kutusu (Windows) ...................................................................................................................... 78
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................. 78
Katıştırılmış web sunucusu ................................................................................................................ 79

Çerezler hakkında .............................................................................................................. 79
Katıştırılmış web sunucusunu açma .................................................................................. 79
Kontrol paneli kilidi ............................................................................................................. 80
Katıştırılmış web sunucusu açılamıyor .............................................................................. 80

10 Sorun çözme ................................................................................................................................................. 82

HP desteği .......................................................................................................................................... 82

Yazıcıyı kaydettirme .......................................................................................................... 82
Destek işlemi ..................................................................................................................... 82
Elektronik destek alma ....................................................................................................... 83
Telefonla HP desteği ......................................................................................................... 83

Aramadan önce ................................................................................................. 83
Telefon desteği süresi ....................................................................................... 84
Destek telefon numaraları ................................................................................. 84
Telefon desteğinden sonra ................................................................................ 84

Yazıcı kontrol panelinden yardım alma .............................................................................................. 84
Yazıcı raporlarını anlama ................................................................................................................... 84

Yazıcı durumu raporu ........................................................................................................ 85
Ağ yapılandırması sayfası ................................................................................................. 86
Baskı kalitesi raporu .......................................................................................................... 88
Kablosuz sınama raporu .................................................................................................... 90
Web erişim raporu ............................................................................................................. 90

Yazıcı sorunlarını çözme .................................................................................................................... 90
Yazdırma sorunlarını çözme .............................................................................................................. 91
Kopyalama sorunlarını çözme ............................................................................................................ 94
Tarama sorunlarını çözme ................................................................................................................. 95
Faks sorunlarını çözme ...................................................................................................................... 98

Faks sınaması başarısız .................................................................................................... 99
Ekranda her zaman Telefon Açık görüntüleniyor ............................................................. 103
Yazıcı faks gönderip alırken sorunla karşılaşıyor ............................................................ 103

viii

TRWW

background image

Yazıcı faks alamıyor ancak gönderebiliyor ...................................................................... 105
Yazıcı faks gönderemiyor ancak alabiliyor ...................................................................... 106
Faks sesleri telesekreterime kaydediliyor ........................................................................ 107
Yazıcımla birlikte gelen telefon kablom yeterince uzun değil .......................................... 107
Bilgisayar faksları alamıyor (HP Dijital Faks) ................................................................... 107

Web Hizmetleri'ni kullanmayla ilgili sorunları giderme ..................................................................... 107
Ağ sorunlarını çözme ....................................................................................................................... 108

Ağ ile ilgili genel sorun giderme ....................................................................................... 109
Yazıcı kablosuz bağlanamıyor ......................................................................................... 109

Yazıcının bakımını yapma ................................................................................................................ 111

Tarayıcı camını temizleyin ............................................................................................... 112
Dış yüzeyi temizleme ....................................................................................................... 112
Belge besleyiciyi temizleme ............................................................................................. 113
Yazıcı kafasının ve mürekkep kartuşlarının bakımını yapın ............................................ 115

Kağıt sıkışmalarını giderme .............................................................................................................. 115
Taşıyıcıyı sıkışmasını giderme ......................................................................................................... 123
Varsayılanları ve ayarları geri yükleme ............................................................................................ 123

Ek A Teknik bilgiler .......................................................................................................................................... 125

Teknik Özellikler ............................................................................................................................... 125
Düzenleme bilgileri ........................................................................................................................... 128

Yasal Model Numarası .................................................................................................... 129
FCC beyanı ...................................................................................................................... 130
Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim ............................................................................. 130
Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı ...................................... 130
Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi .................................................. 130
Almanya için ses emisyonu beyanı .................................................................................. 131
Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı ...................................................................... 131
ABD telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim: FCC koşulları ............................... 132
Kanadalı telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim ................................................ 133
Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar için bildirim ..................................................... 133
Alman telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim .................................................... 134
Avustralya kablolu faks beyanı ........................................................................................ 134
Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi ......................................................................... 134

Harici AC Bağdaştırıcısına sahip ürünler ........................................................ 134
Kablosuz işlevselliğine sahip ürünler .............................................................. 134
Avrupa telefon şebekesi beyannamesi (Modem/Faks) ................................... 135

Uygunluk beyanı .............................................................................................................. 136
Kablosuz ürünler için yasal bilgiler ................................................................................... 137

Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma ................................................... 137
Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim ....................................................... 137

TRWW

ix

background image

Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim ........................................................ 138
Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim ........................................................ 138
Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim ....................................................... 139
Japonya'daki kullanıcılara yönelik kablosuz bildirimi ....................................... 139

Çevreci ürün yönetim programı ........................................................................................................ 139

Kağıt kullanımı ................................................................................................................. 140
Plastik .............................................................................................................................. 140
Malzeme güvenliği veri sayfaları ...................................................................................... 140
Geri dönüşüm programı ................................................................................................... 140
HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı ......................................................... 140
Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi ................................................... 140
Güç tüketimi ..................................................................................................................... 140
Kimyasal maddeler .......................................................................................................... 141
Tayvan'da pil atma ........................................................................................................... 141
Brezilya için pil bildirimi .................................................................................................... 141
California Perklorat Madde Bildirimi ................................................................................. 141
Zehirli ve tehlikeli madde tablosu (Çin) ............................................................................ 142
Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna) .......................................................................... 142
Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan) ......................................................................... 142
EPEAT ............................................................................................................................. 142
Çin SEPA Ecolabel Kullanıcı Bilgileri ............................................................................... 143

Ek B Diğer faks ayarları ................................................................................................................................... 144

Faks kurulumu (paralel telefon sistemleri) ........................................................................................ 144

Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme ........................................................ 145
Senaryo A: Ayrı faks hattı (sesli arama alınmaz) ............................................................. 147
Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma .................................................................................. 148
Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma .......................... 149
Senaryo D: Aynı hat üzerinde farklı zil sesleri hizmetine sahip faks ................................ 150
Senaryo E: Paylaşılan ses/faks hattı ............................................................................... 151
Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı .......................................................... 152
Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı (sesli arama alınamaz) ............. 153

Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurma ............................................... 154
Yazıcıyı bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma ........................................... 155

Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı ............................................ 156

Paylaşılan ses/faks ve çevirmeli bilgisayar modemi ....................................... 156
Bilgisayar DSL/ADSL modemiyle paylaşılan ses/faks .................................... 158

Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ......................................................... 160
Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ...................... 161

Çevirmeli bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ........ 162
Bilgisayar DSL/ADSL modem ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı ...... 164

x

TRWW

background image

Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı ....... 165

Seri tip faks kurulumu ....................................................................................................................... 167
Faks kurulumunuzu sınama ............................................................................................................. 168

Ek C Hatalar (Windows) ................................................................................................................................... 169

Mürekkep düzeyi düşük .................................................................................................................... 169
Mürekkep çok az .............................................................................................................................. 170
Mürekkep kartuşu sorunu ................................................................................................................. 170
Kağıt boyutu uyumsuzluğu ............................................................................................................... 171
Mürekkep kartuşu taşıyıcı takıldı ...................................................................................................... 171
Kağıt sıkışması veya tepsi sorunu .................................................................................................... 171
Kağıt tükendi .................................................................................................................................... 171
Belge yazdırılamadı .......................................................................................................................... 171
Yazıcı hatası ..................................................................................................................................... 172
Kapak açık ........................................................................................................................................ 172
Mürekkep kartuşu arızası ................................................................................................................. 172
Yazıcı sarf malzemesi yükseltme sorunu ......................................................................................... 172
Sahte Kartuşlarla İlgili Öneri ............................................................................................................. 172
KURULUM kartuşlarını kullanın ....................................................................................................... 172
KURULUM kartuşlarını kullanmayın ................................................................................................. 173
Uyumsuz mürekkep kartuşları .......................................................................................................... 173
Yazıcının Hazırlanmasında Sorun .................................................................................................... 173
Kağıt çok kısa ................................................................................................................................... 173
Mürekkep kartuşu hatalı takıldı ........................................................................................................ 173
SETUP (kurulum) kartuşlarında sorun ............................................................................................. 173
Yazıcı kafasında sorun var ............................................................................................................... 173
Uyumsuz HP Instant Ink Kartuşu ..................................................................................................... 174
Kullanılmış HP Instant Ink Kartuşu ................................................................................................... 174
Lütfen Yazıcıyı HP Connected'a Bağlayın ....................................................................................... 174
Yazdırılamıyor .................................................................................................................................. 174
Çıktı tepsisi kapalı ............................................................................................................................ 174
Otomatik Belge Besleyicide Kağıt Sıkışması ................................................................................... 174
HP Korumalı Kartuş Yüklü ................................................................................................................ 174

Dizin .................................................................................................................................................................. 175

TRWW

xi

background image

xii

TRWW

background image

1