HP Officejet Pro 6830 - Anonim kullanım bilgilerinin depolanması

background image

Anonim kullanım bilgilerinin depolanması

Bu yazıcıda kullanılan HP kartuşlarında yazıcının çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası

bulunur. Buna ek olarak, bu bellek yongası yazıcının kullanımı hakkında sınırlı bir grup anonim bilgiyi

depolar; bu bilgiler şunları içerebilir: kartuş kullanılarak yazdırılan sayfa sayısı, sayfa kapsamı,

yazdırma sıklığı ve kullanılan yazdırma modları.
Bu bilgiler HP'nin müşterilerimizin yazdırma ihtiyaçlarına uygun yazıcılar tasarlamasına yardımcı

olmaktadır. Kartuş belleğinden toplanan veriler, müşterileri veya kartuş ya da yazıcı kullanıcısını

belirlemek için kullanılabilecek bilgileri içermez.
HP, ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına iade edilen kartuşlardan bellek çiplerinin bir örneğini

toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Bu örneklemeye alınan bellek çipleri, gelecekte HP

yazıcıları geliştirmek için okunur ve incelenir. Söz konusu kartuşun geri dönüşümüne yardımcı olan

HP ortakları da bu verilere erişebilir.
Kartuşun sahibi olan üçüncü taraflar bellek çipindeki anonim bilgilere erişebilir. Bu bilgilere erişim izni

vermemeyi tercih ediyorsanız, çipi çalışmaz hale getirebilirsiniz. Ancak, kartuşu çalışamaz

yapmanızdan sonra kartuş HP yazıcıda kullanılamaz.
Bu anonim bilgileri verme konusunda endişeleriniz varsa, bellek çipinin yazıcı kullanım bilgileri

toplama özelliğini kapatarak bu bilgileri erişilemez duruma getirebilirsiniz.

TRWW

Mürekkep kartuşları sipariş etme 69

background image

Kullanım bilgileri işlevini devre dışı bırakmak için

1.

Yazıcı kontrol panelinde Kurulum öğesine dokunun.

2.

Tercihler öğesini seçin, ardından Anonim Kullanım Bilgilerini Sakla'ya dokunun.

3.

Kullanıcı bilgilerinin toplanmasını devre dışı bırakmak için Kapalı öğesine dokunun.

NOT: Kullanım bilgileri işlevini açmak için fabrika varsayılanlarını geri yükleyin. Varsayılanların nasıl

geri yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Varsayılanları ve ayarları geri yükleme.
NOT: Bellek yongasının yazıcının kullanım bilgilerini toplama yeteneğini kapatırsanız kartuşu HP

yazıcısında kullanmaya devam edebilirsiniz.