HP Officejet Pro 6830 - Видалення веб-служб

background image

-служб див. у розділі Видалення веб-служб.

Видалення веб

-служб

Щоб видалити веб

-служби, виконайте наведені нижче дії.

1. На дисплеї контрольної панелі принтера торкніться (HP ePrint), після чого торкніться

(Web Services Settings (Параметри веб-служб)).

2. Торкніться Remove Web Services (Видалити веб-служби).

74 Розділ 6 Веб-служби

UKWW

background image

7