HP Officejet Pro 6830 - Перевірка факсу має негативний результат

background image

Перевірка факсу має негативний результат

Якщо проведена перевірка факсу мала негативний результат

, у звіті можна знайти основні дані

про помилки

. Для отримання детальнішої інформації з’ясуйте за звітом, на якому саме етапі

перевірки виникли помилки

, і перегляньте відповідну тему цього розділу, щоб знайти можливі

способи вирішення проблеми

.

Перевірка факсимільного апарата мала негативний результат

Вимкніть принтер

, натиснувши кнопку (Живлення) на контрольній панелі принтера,

після чого від’єднайте кабель живлення на його задній панелі

. Через кілька секунд знову

під’єднайте кабель і ввімкніть живлення

. Знову здійсніть перевірку. Якщо вона знову буде

невдалою

, спробуйте виконати подальші інструкції з усунення несправностей у цьому

розділі

.

Спробуйте надіслати або отримати тестовий факс

. Якщо вам вдасться успішно надіслати

або отримати факс

, імовірно, проблеми немає.

Якщо запуск перевірки виконується за допомогою утиліти

Fax Setup Wizard (Майстер

налаштування факсу

) (Windows) або HP Utility (OS X), переконайтеся, що принтер не

зайнятий виконанням іншого завдання

, наприклад отриманням факсу чи копіюванням.

Перевірте

, чи немає на екрані контрольної панелі повідомлення про те, що принтер

зайнятий

. Якщо так, то зачекайте, доки пристрій завершить виконання завдання та

перейде в стан очікування

.

Переконайтеся

, що використовується телефонний кабель, який постачається разом із

принтером

. Якщо для під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

використовується інший кабель

, можуть виникнути проблеми з отриманням і надсиланням

факсів

. Підключивши телефонний кабель, що постачається разом із принтером, іще раз

запустіть перевірку факсу

.

Використання телефонного розділювача може спричинити виникнення проблем з
отриманням і надсиланням факсів

. (Ідеться про телефонний штекер із двома кабелями,

який під’єднується до телефонної розетки

.) Спробуйте підключити принтер безпосередньо

до телефонної розетки

.

Вирішивши всі виявлені проблеми

, здійсніть перевірку повторно, щоб отримати позитивний

результат і переконатися в готовності принтера виконувати функції факсу

. Якщо Перевірка

факсимільного апарату досі має негативний результат і проблеми під час роботи з факсами
продовжують виникати

, зверніться до служби технічної підтримки НР. Відвідайте сайт

www.hp.com/support. Цей сайт містить інформацію та утиліти, які можуть допомогти вирішити
багато поширених проблем у роботі принтера

. Після появи відповідного запиту виберіть свою

країну

/регіон, а потім натисніть посилання Усі контакти HP, щоб отримати відомості про

звернення до служби технічної підтримки

.

UKWW

Вирішення проблем із факсом

113

background image

Перевірка

"Факс під’єднано до активної настінної розетки телефонної мережі" має негативний

результат

Перевірте з’єднання між принтером і настінною телефонною розеткою

. Переконайтеся, що

телефонний кабель підключено належним чином

.

Переконайтеся

, що використовується телефонний кабель, який постачається разом із

принтером

. Якщо для під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

використовується інший кабель

, можуть виникнути проблеми з отриманням і надсиланням

факсів

. Підключивши телефонний кабель, що постачається разом із принтером, іще раз

запустіть перевірку факсу

.

Переконайтеся

, що принтер правильно під’єднано до настінної телефонної розетки.

Підключіть один кінець телефонного кабелю з комплекту поставки принтера до
телефонної розетки

, а другий – до порту з позначкою 1-LINE на задній панелі пристрою.

Щоб отримати докладнішу інформацію про налаштування й перевірку факсу

, перейдіть на

сторінку онлайн-довідки.

Використання телефонного розділювача може спричинити виникнення проблем з
отриманням і надсиланням факсів

. (Ідеться про телефонний штекер із двома кабелями,

який під’єднується до телефонної розетки

.) Спробуйте підключити принтер безпосередньо

до телефонної розетки

.

Під’єднайте робочий телефонний апарат за допомогою телефонного кабелю до настінної
телефонної розетки

, яку використовує принтер, і перевірте, чи лунає сигнал набору. За

відсутності сигналу набору зверніться до телефонної компанії

, щоб перевірити телефонну

лінію

.

Спробуйте надіслати або отримати тестовий факс

. Якщо вам вдасться успішно надіслати

або отримати факс

, імовірно, проблеми немає.

Вирішивши всі виявлені проблеми

, здійсніть перевірку повторно, щоб отримати позитивний

результат і переконатися в готовності принтера виконувати функції факсу

.

Перевірка

"Телефонний кабель під’єднано до відповідного порту факсу" має негативний результат

Переконайтеся

, що використовується телефонний кабель, який постачається разом із

принтером

. Якщо для під’єднання принтера до настінної телефонної розетки використовується

інший кабель

, можуть виникнути проблеми з отриманням і надсиланням факсів. Підключивши

телефонний кабель

, що постачається разом із принтером, іще раз запустіть перевірку факсу.

Використання телефонного розділювача може спричинити виникнення проблем з отриманням і
надсиланням факсів

. (Ідеться про телефонний штекер із двома кабелями, який під’єднується

до телефонної розетки

.) Спробуйте підключити принтер безпосередньо до телефонної розетки.

Під’єднайте телефонний кабель до відповідного порту

.

1. Підключіть один кінець телефонного кабелю з комплекту поставки принтера до

телефонної розетки

, а другий кінець – до порту з позначкою 1-LINE на задній панелі

пристрою

.

ПРИМІТКА. Якщо для під’єднання до настінної телефонної розетки використовується
порт

2-EXT, отримувати й надсилати факси неможливо. Порт 2-EXT слід використовувати

лише для під’єднання іншого обладнання

, наприклад автовідповідача.

114 Розділ 10 Вирішення проблеми

UKWW

background image

Рисунок

10-1 Задня панель принтера

1 Настінна телефонна розетка

2 Для під’єднання до порту 1-LINE використовуйте телефонний кабель із комплекту поставки принтера

2. Під’єднавши настінний кабель до порту 1-LINE, знову виконайте перевірку факсу, щоб

отримати позитивний результат і переконатися в готовності принтера до роботи в режимі
факсу

.

3. Спробуйте надіслати або отримати тестовий факс.

UKWW

Вирішення проблем із факсом

115

background image

Перевірка

"Для під’єднання використано кабель відповідного типу" має негативний результат

Використовуйте для під’єднання до настінної телефонної розетки лише телефонний
кабель із комплекту поставки принтера

. Один кінець кабелю слід під’єднати до порту з

позначкою

1-LINE на задній панелі принтера, а інший – до телефонної розетки, як показано

на малюнку

.

1 Настінна телефонна розетка

2 Для під’єднання до порту 1-LINE використовуйте телефонний кабель із комплекту поставки принтера

Якщо телефонний кабель із комплекту поставки принтера закороткий

, його можна

подовжити за допомогою

2-дротового телефонного кабелю. Кабель можна придбати в

магазині електроніки

, у якому пропонуються аксесуари для телефонів.

Перевірте з’єднання між принтером і настінною телефонною розеткою

. Переконайтеся, що

телефонний кабель підключено належним чином

.

Переконайтеся

, що використовується телефонний кабель, який постачається разом із

принтером

. Якщо для під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

використовується інший кабель

, можуть виникнути проблеми з отриманням і надсиланням

факсів

. Підключивши телефонний кабель, що постачається разом із принтером, іще раз

запустіть перевірку факсу

.

Використання телефонного розділювача може спричинити виникнення проблем з
отриманням і надсиланням факсів

. (Ідеться про телефонний штекер із двома кабелями,

який під’єднується до телефонної розетки

.) Спробуйте підключити принтер безпосередньо

до телефонної розетки

.

116 Розділ 10 Вирішення проблеми

UKWW

background image

Перевірка

"Виявлення сигналу набору" має негативний результат

Помилку під час перевірки може викликати інше обладнання

, яке під’єднане до тієї ж

телефонної лінії

, що й принтер. Щоб виявити, чи спричинено виникнення проблеми іншим

обладнанням

, відключіть усі пристрої від телефонної лінії та ще раз виконайте перевірку

факсу

. Якщо Перевірка наявності сигналу має позитивний результат, коли інше

обладнання від’єднано

, причиною проблеми є один або кілька сторонніх пристроїв.

Спробуйте під’єднувати їх по одному за раз та щоразу виконувати перевірку факсу

, доки

не буде визначено

, який із пристроїв спричиняє виникнення проблеми.

Під’єднайте робочий телефонний апарат за допомогою телефонного кабелю до настінної
телефонної розетки

, яку використовує принтер, і перевірте, чи лунає сигнал набору. За

відсутності сигналу набору зверніться до телефонної компанії

, щоб перевірити телефонну

лінію

.

Переконайтеся в правильності під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

.

Підключіть один кінець телефонного кабелю з комплекту поставки принтера до
телефонної розетки

, а другий кінець – до порту з позначкою 1-LINE на задній панелі

пристрою

.

Використання телефонного розділювача може спричинити виникнення проблем з
отриманням і надсиланням факсів

. (Ідеться про телефонний штекер із двома кабелями,

який під’єднується до телефонної розетки

.) Спробуйте підключити принтер безпосередньо

до телефонної розетки

.

Якщо телефонна система не використовує стандартний сигнал

, наприклад, деякі системи

PBX (приватні телефонні станції з виходом у загальну мережу), це може бути причиною
помилки перевірки

. Але це не спричинить проблему з надсиланням або отриманням

факсів

. Спробуйте надіслати чи отримати тестовий факс.

Перевірте

, чи правильно встановлено параметри країни/регіону. Якщо параметри для

країни

/регіону встановлено неправильно, це може бути причиною негативного результату

перевірки та спричиняти проблеми з надсиланням чи отриманням факсів

.

Перевірте

, чи під’єднано принтер до аналогової телефонної лінії, інакше надсилання й

отримання факсів буде неможливим

. Щоб перевірити, чи є телефонна лінія цифровою,

під’єднайте до неї звичайний аналоговий телефонний апарат і прослухайте сигнал набору

.

Якщо звичайного телефонного сигналу набору не чути

, лінія може бути цифровою.

Підключіть принтер до аналогової телефонної лінії та спробуйте надіслати чи отримати
факс

.

Переконайтеся

, що використовується телефонний кабель, який постачається разом із

принтером

. Якщо для під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

використовується інший кабель

, можуть виникнути проблеми з отриманням і надсиланням

факсів

. Підключивши телефонний кабель, що постачається разом із принтером, іще раз

запустіть перевірку факсу

.

Вирішивши всі виявлені проблеми

, здійсніть перевірку повторно, щоб отримати позитивний

результат і переконатися в готовності принтера виконувати функції факсу

. Якщо перевірка

Определение сигнала набора

(Виявлення сигналу набору) і надалі має негативний результат,

зверніться до телефонної компанії

, щоб перевірити телефонну лінію.

UKWW

Вирішення проблем із факсом

117

background image

Перевірка

"Стан факсової лінії" має негативний результат

Перевірте

, чи під’єднано принтер до аналогової телефонної лінії, інакше надсилання й

отримання факсів буде неможливим

. Щоб перевірити, чи є телефонна лінія цифровою,

під’єднайте до неї звичайний аналоговий телефонний апарат і прослухайте сигнал набору

.

Якщо звичайного телефонного сигналу набору не чути

, лінія може бути цифровою.

Підключіть принтер до аналогової телефонної лінії та спробуйте надіслати чи отримати
факс

.

Перевірте з’єднання між принтером і настінною телефонною розеткою

. Переконайтеся, що

телефонний кабель підключено належним чином

.

Переконайтеся в правильності під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

.

Підключіть один кінець телефонного кабелю з комплекту поставки принтера до
телефонної розетки

, а другий кінець – до порту з позначкою 1-LINE на задній панелі

пристрою

.

Помилку під час перевірки може викликати інше обладнання

, яке під’єднане до тієї ж

телефонної лінії

, що й принтер. Щоб виявити, чи спричинено виникнення проблеми іншим

обладнанням

, відключіть усі пристрої від телефонної лінії та ще раз виконайте перевірку

факсу

.

Якщо Перевірка стану факсової лінії має позитивний результат

, коли інше

обладнання від’єднано

, причиною проблеми є один або кілька сторонніх пристроїв.

Спробуйте під’єднувати їх по одному за раз та щоразу виконувати перевірку факсу

,

доки не буде визначено

, який із пристроїв спричиняє виникнення проблеми.

Якщо Перевірка стану факсової лінії має негативний результат

, коли інше

обладнання від’єднано

, під’єднайте принтер до справної телефонної лінії та

продовжте перегляд інформації в цьому розділі щодо усунення несправностей

.

Використання телефонного розділювача може спричинити виникнення проблем з
отриманням і надсиланням факсів

. (Ідеться про телефонний штекер із двома кабелями,

який під’єднується до телефонної розетки

.) Спробуйте підключити принтер безпосередньо

до телефонної розетки

.

Переконайтеся

, що використовується телефонний кабель, який постачається разом із

принтером

. Якщо для під’єднання принтера до настінної телефонної розетки

використовується інший кабель

, можуть виникнути проблеми з отриманням і надсиланням

факсів

. Підключивши телефонний кабель, що постачається разом із принтером, іще раз

запустіть перевірку факсу

.

Вирішивши всі виявлені проблеми

, здійсніть перевірку повторно, щоб отримати позитивний

результат і переконатися в готовності принтера виконувати функції факсу

. Якщо перевірка

Состояние факсовой линии

(Стан факсової лінії) досі має негативний результат і проблеми під

час роботи з факсами продовжують виникати

, зверніться до телефонної компанії, щоб

перевірити телефонну лінію

.