HP Officejet Pro 6830 - Сторінка конфігурації мережі

background image

Сторінка конфігурації мережі

Якщо принтер підключено до мережі

, можна надрукувати сторінку конфігурації мережі й

переглянути дані про параметри мережі принтера

, а також список мереж, виявлених

принтером

. На останній сторінці звіту наведено перелік усіх визначених бездротових мереж у

доступному діапазоні

, а також показники потужності сигналу й використовувані канали. Це

допоможе вибрати канал

, який не перевантажено іншими мережами (що, відповідно, підвищить

продуктивність

).

Сторінку конфігурації мережі можна використовувати для вирішення проблем із підключенням
до мережі

. Якщо вам потрібно зателефонувати до служби технічної підтримки HP, корисно

заздалегідь надрукувати цю сторінку

.

Щоб надрукувати сторінку конфігурації мережі

1. На контрольній панелі принтера натисніть Налаштування.
2. Торкніться Звіти, після чого торкніться пункту Network Configuration Report (Звіт про

конфігурацію мережі

).

UKWW

Ознайомлення зі звітами принтера

97

background image

1. Загальна інформація: інформація по поточний стан і активний тип підключення до

мережі

, а також інші відомості, зокрема URL-адреса вбудованого веб-сервера.

2. Дротовий зв’язок 802.3: відображає інформацію про активне Ethernet-підключення до

мережі

, наприклад, IP-адресу, маску підмережі, шлюз за промовчанням, а також адресу

обладнання принтера

.

3. Бездротовий зв’язок 802.11: інформація про підключення до бездротової мережі,

наприклад ім’я хосту

, IP-адреса, маска підмережі, стандартний шлюз і сервер. Також

указується назва мережі

(SSID), приблизна потужність сигналу та канали, які

використовуються

. Крім того, можна перевірити список мереж, щоб дізнатися про

потужність сигналу власної мережі та змінити підключення до бездротової мережі за

98 Розділ 10 Вирішення проблеми

UKWW

background image

допомогою майстра налаштування бездротового зв’язку

. Додаткову інформацію див. у

розділі Змінення типу підключення

.

4. HP Wireless Direct: інформація про підключення до HP Wireless Direct, зокрема ім’я хосту,

IP-адреса, маска підмережі, стандартний шлюз і сервер.

5. Інше: інформація про розширені параметри мережі.

Порт

9100: принтер підтримує друк Raw-даних через порт TCP/IP 9100. Цей TCP/IP-

порт

, права на технологію якого належать компанії HP, використовується як

стандартний порт принтера для друку

. Доступ до нього здійснюється за допомогою

програмного забезпечення

HP (наприклад, HP Standard Port).

LPD: Line Printer Daemon (LPD) – це протокол і програми, пов’язані зі встановленими в
чергу службами

line-printer, які можуть бути встановлені в різних системах TCP/IP.

ПРИМІТКА. Функції

LPD можуть використовуватися з будь-якою реалізацією LPD, що

відповідає положенням документа

RFC 1179. Однак процедури налаштування

спулерів принтера можуть відрізнятися

. Відомості про налаштування цих систем див.

у документації з комплекту постачання систем

.

Bonjour: служби Bonjour (які використовують mDNS, або багатоадресну службу
доменних імен –

Multicast Domain Name System) зазвичай застосовуються в невеликих

мережах для визначення

IP-адрес та імен (через порт UDP 5353), де не

використовуються традиційні

DNS-сервери.

SLP: протокол виявлення служб (Service Location Protocol) є стандартним мережним
інтернет

-протоколом, який створює основу для надання можливості мережним

програмам виявляти факт існування

, розташування й конфігурацію мережних служб у

мережах великих організацій

. Цей протокол спрощує процедуру виявлення та

використання мережних ресурсів

, таких як принтери, веб-сервери, факсимільні

апарати

, відеокамери, файлові системи, резервні пристрої (стрічкові накопичувачі),

бази даних

, каталоги, поштові сервери, календарі.

Веб

-служби Microsoft: увімкнення або вимкнення протоколів Microsoft Web Services

Dynamic Discovery (інтернет-служби динамічного виявлення пристроїв) (WS Discovery)
або служб друку

WSD (Microsoft Web Services for Devices), які підтримуються

принтером

. Вимкніть невикористовувані служби друку, щоб запобігти отриманню

доступу через ці служби

.

ПРИМІТКА. Додаткові відомості про служби

WS Discovery та друк WSD див. на веб-

сайті

www.microsoft.com.

SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol – простий протокол керування
мережею

) використовується програмами керування мережею для управління

пристроями

. Принтер підтримує протокол SNMPv1 у мережах IP.

WINS: якщо у вашій мережі використовується сервер протоколу динамічного
конфігурування вузла

(DHCP), принтер автоматично отримує свою IP-адресу від цього

сервера й реєструє своє ім’я за допомогою будь

-якої служби динамічних імен,

сумісних із

RFC 1001 і 1002, за умови, що вказано IP-адресу WINS-сервера.

IPP: протокол друку через Інтернет (Internet Printing Protocol) є стандартним
мережним протоколом для віддаленого друку

. На відміну від інших протоколів

UKWW

Ознайомлення зі звітами принтера

99

background image

віддаленого друку на базі

IP-адреси, протокол IPP підтримує функції контролю

доступу

, автентифікації та шифрування, забезпечуючи більш захищений друк.

Proxy Settings (Параметри проксі): інформація щодо порту й адреси проксі-сервера, а
також стану автентифікації

. Змінити налаштування проксі-сервера можна за

допомогою

EWS.

Щоб змінити параметри проксі

-сервера, натисніть Network (Мережі) в EWS, натисніть

Proxy Settings (Параметри проксі-сервера), а потім виберіть потрібні параметри.