HP Officejet Pro 6830 - Друк на обох сторонах аркуша (двосторонній друк)

background image

Друк на обох сторонах аркуша

(двосторонній друк)

Можна автоматично виконувати друк на обох сторонах

паперу, використовуючи механізм для

автоматичного двостороннього друку

(модуль двостороннього друку).

Друк на обох сторонах паперу

(Windows)

1. У своєму програмному забезпеченні виберіть Печать (Друк).
2. Переконайтеся, що принтер вибрано.
3. Клацніть кнопку, що відкриває діалогове вікно Properties (Властивості).

Залежно від програми

, ця кнопка може називатися Свойства (Властивості), Параметры

(Параметри), Настройка принтера (Налаштування принтера), Свойства принтера

(Властивості принтера), Принтер (Принтер) або Настройки (Налаштування).

ПРИМІТКА. Щоб установити параметри для всіх завдань друку

, внесіть потрібні зміни до

програмного забезпечення

HP, що постачається разом із принтером. Додаткові відомості

про програмне забезпечення

HP див. у розділі Інструменти керування принтером.

4. Виберіть відповідні параметри.

Перейдіть на вкладку

Layout (Компонування) виберіть Portrait (Портретна) або

Landscape (Альбомна) для орієнтації, а потім виберіть Flip on Long Edge (Друк за
довшим краєм

) або Flip on Short Edge (Друк за коротшим краєм) у розкривному списку

Print on Both Sides (Друк на обох сторонах).

На вкладці

Paper/Quality (Папір/Якість) у розкривному списку Media (Носій) в області

Tray Selection (Вибір лотка) укажіть потрібний тип паперу, після чого встановіть
відповідну якість друку в області

Quality Settings (Параметри якості).

Натисніть кнопку

Advanced (Додатково), після чого в області Paper/Output (Папір/

Результат

) у розкривному списку Paper Size (Розмір паперу) виберіть потрібний

розмір паперу

.

ПРИМІТКА. Якщо ви вирішили змінити значення параметра

Paper Size (Розмір

паперу

), переконайтеся, що ви завантажили відповідний папір у лоток і установили

потрібне значення на панелі керування принтером

.

Додаткові параметри друку див

. у розділі Поради для успішного друку.

5. Натисніть кнопку OK, щоб розпочати друк.

UKWW

Друк на обох сторонах аркуша

(двосторонній друк) 31

background image

Друк на обох сторонах паперу

(OS X)

1. У програмі в меню Файл виберіть Печать (Друк).
2. У діалоговому вікні друку в спливаючому меню виберіть Макет.
3. Виберіть тип палітурки для двосторонніх сторінок, а потім клацніть Печать (Друк).