HP Officejet Pro 6830 - Друк на спеціальному папері й папері нестандартного розміру

background image

Друк на спеціальному папері й папері нестандартного

розміру

Якщо програма підтримує друк на папері нестандартного розміру

, установіть розмір у програмі,

перш ніж починати друк

. Якщо ні, налаштуйте розмір у драйвері принтера. Може виникнути

потреба змінити формат наявних документів

, щоб правильно надрукувати їх на папері

нестандартного розміру

.

28 Розділ 3 Друк

UKWW

background image

Щоб установити нестандартні розміри паперу

(Windows), виконайте наведені нижче дії.

1. Залежно від операційної системи виконайте одну з таких дій:

Windows 8.1 і Windows 8: Наведіть курсор миші на верхній правий кут екрана або
торкніться його

, щоб відкрити панель Charms, натисніть піктограму Параметры

(Настройки), натисніть або торкніться елемента Панель управления (Панель
керування

), після чого виберіть Просмотр устройств и принтеров (Переглянути

принтери та пристрої

). Натисніть або торкніться назви принтера, після чого натисніть

або торкніться

Print server properties (Властивості сервера принтера).

Windows 7: у меню Пуск операційної системи Windows натисніть Devices and Printers

(Пристрої та принтери). Виберіть назву принтера й виберіть Print server properties

(Властивості сервера принтера).

Windows Vista: У меню Start (Пуск) Windows виберіть Control Panel (Панель керування)
і натисніть

Printers (Принтери). Правою кнопкою миші натисніть порожню область у

вікні

Printers (Принтери), після чого виберіть Server Properties (Властивості сервера).

Windows XP: У меню Пуск ОС Windows натисніть Панель управления (Панель
керування

), а потім – Принтеры и факсы (Принтери й факси). У меню File (Файл)

натисніть

Server Properties (Властивості сервера).

2. Установіть прапорець Create a new form (Створити нову форму).
3. Введіть назву нестандартного розміру паперу.
4. Введіть параметри нестандартного розміру в розділі Form description (measurements) (Опис

форми

(розміри)).

5. Натисніть Save Form (Зберегти форму), після чого натисніть Close (Закрити).

Друк на спеціальному папері й папері нестандартного розміру

(Windows)

ПРИМІТКА. Перш ніж друк на папері нестандартного розміру стане можливим

, потрібно

установити відповідний розмір у розділі

Print Server Properties (Властивості сервера принтера).

1. Завантажте папір відповідного розміру в лоток. Додаткову інформацію див. у розділі

Завантаження паперу

.

2. У меню File (Файл) прикладної програми натисніть кнопку Print (Друк).
3. Переконайтеся, що принтер вибрано.
4. Клацніть кнопку, що відкриває діалогове вікно Properties (Властивості).

Залежно від програми ця кнопка може називатися Свойства

(Властивості), Параметры

(Параметри), Установка принтера (Настройка принтера), Свойства принтера (Властивості
принтера

), Принтер або Настройка (Настройки).

ПРИМІТКА. Щоб установити параметри для всіх завдань друку

, внесіть потрібні зміни до

програмного забезпечення

HP, що постачається разом із принтером. Додаткові відомості

про програмне забезпечення

HP див. у розділі Інструменти керування принтером.

5. На вкладці Layout (Компонування) або Paper/Quality (Папір/Якість) натисніть кнопку

Advanced (Додатково).

UKWW

Друк на спеціальному папері й папері нестандартного розміру

29

background image

6. В області Paper/Output (Папір/Якість) виберіть папір нестандартного розміру в розкривному

списку

Paper Size (Розмір паперу).

ПРИМІТКА. Якщо ви вирішили змінити значення параметра

Paper Size (Розмір паперу),

переконайтеся

, що ви завантажили відповідний папір у лоток і установили потрібне

значення на панелі керування принтером

.

7. Виберіть інші необхідні параметри друку і клацніть OK.
8. Щоб розпочати друк, натисніть кнопку Print (Друк) або OK.

Щоб установити нестандартні розміри паперу

(OS X), виконайте наведені нижче дії.

1. Залежно від операційної системи виконайте одну з таких дій:

У меню

File (Файл) використовуваної програми натисніть Page Setup (Налаштування

сторінки

), після чого переконайтеся, що в спливаючому вікні Format For (Формат для)

відображається потрібний принтер

.

У меню

File (Файл) використовуваної програми натисніть Print (Друк) і переконайтеся,

що вибрано потрібний принтер

.

2. Виберіть Manage Custom Sizes (Керування нестандартними розмірами) у спливаючому

вікні

Paper Size (Розмір паперу).

ПРИМІТКА. Якщо ці параметри не відображаються в діалоговому вікні

Print (Друк),

натисніть трикутник додаткової інформації поруч зі спливаючим меню

Printer (Принтер)

або виберіть

Show Details (Показати відомості).

3. Натисніть значок + у лівій частині екрана, двічі натисніть Untitled (Без назви) і

введіть

назву нового нестандартного розміру.

4. У вікнах Width (Ширина) і Height (Висота) введіть потрібні розміри, після чого налаштуйте

поля

, якщо вони також мають бути спеціальні.

5. Натисніть кнопку OK.

Друк на спеціальному папері й папері нестандартного розміру

(OS X)

Перш ніж друк на папері нестандартного розміру стане можливим

, потрібно установити

відповідний розмір у програмному забезпеченні

HP.

1. Завантажте папір відповідного розміру в лоток. Додаткову інформацію див. у розділі

Завантаження паперу

.

2. У меню File (Файл) прикладної програми натисніть кнопку Print (Друк).
3. Переконайтеся, що вибрано потрібний принтер.

Якщо в діалоговому вікні

Print (Друк) не відображаються жодні елементи, які можна

вибрати

, натисніть Show Details (Показати відомості).

4. Виберіть розмір паперу зі спливаючого меню.

Якщо спливаюче меню

Paper Size (Розмір паперу) не відображається в діалоговому вікні

Print (Друк), натисніть кнопку Page Setup (Налаштування сторінки). Вибравши розмір
паперу

, натисніть OK, щоб закрити меню Page Setup (Налаштування сторінки) і

повернутися до діалогового вікна

Print (Друк).

ПРИМІТКА. Якщо ви вирішили змінити значення параметра

Paper Size (Розмір паперу),

переконайтеся

, що ви завантажили відповідний папір у лоток і установили потрібне

значення на панелі керування принтером

.

30 Розділ 3 Друк

UKWW

background image

5. Натисніть Paper Handling (Обробка паперу) у спливаючому меню.
6. У розділі Destination Paper Size (Цільовий розмір паперу) натисніть Scale to fit paper size

(Змінити відповідного до вибраного розміру паперу).

7. Щоб розпочати друк, виберіть інші необхідні параметри й натисніть Print (Друк).

ПРИМІТКА. Системні вимоги та вимоги для програмного забезпечення див

. у файлі Readme,

який можна знайти на компакт

-диску з програмним забезпеченням HP, що постачається разом

із принтером

.