HP Officejet Pro 6830 - Правила сканування документів і їх збереження у вигляді редагованого тексту

background image

Правила сканування документів і їх збереження у вигляді редагованого тексту

Щоб гарантувати успішне перетворення документів програмним забезпеченням

, виконайте

наведені нижче дії

.

Переконайтеся

, що скло сканера чи вікно пристрою подачі документів чисте.

Під час сканування документа також може бути захоплено бруд або плями на склі сканера
чи вікні пристрою подачі

, що може завадити успішному перетворенню документа в

редагований текст програмним забезпеченням

.

Переконайтеся

, що документ розташовано належним чином.

Переконайтеся

, що оригінал завантажено правильно, а документ не скошено. Додаткову

інформацію див

. у розділі Розташування оригінального документа на склі сканера або

Завантаження оригіналу в лоток подачі документів

.

Текст документа має бути чітко видно

.

Щоб документи можна було зберегти у форматі тексту

, доступного для редагування,

оригінал має бути чітким і високоякісним

.

Нижче наведено чинники

, які можуть завадити успішній конвертації документа за

допомогою програмного забезпечення

.

Текст оригіналу нечіткий або папір зім’ятий

.

Текст дуже дрібний

.

Документ має надто складну структуру

.

Текст розміщено дуже щільно

. Наприклад, якщо в тексті, який перетворюється,

відсутні деякі символи або їх поєднано

, "ті" може відображатися як "п".

Текст надруковано на кольоровому тлі

. Кольоровий фон може призводити до

змішування зображень на передньому плані

.

Виберіть правильний профіль

.

Виберіть ярлик або визначену настройку

, які дають змогу сканувати документ у форматі

тексту

, доступного для редагування. Для таких параметрів застосовуватимуться

налаштування сканування

, які забезпечують максимальну якість матеріалів, відсканованих

із використанням

OCR.

Windows: Використовуйте ярлики Editable Text (OCR) (Текст, доступний для редагування

(OCR)) або Save as PDF (Зберегти як PDF).
OS X: використовуйте попередню настройку Documents (Документи).

Збережіть файл у правильному форматі

.

UKWW

Сканування

45

background image

Якщо з документа потрібно видобути лише текст

, не зберігаючи форматування оригіналу,

виберіть формат звичайного тексту

(наприклад, Текст (.txt) або TXT).

Якщо потрібно видобути текст і частково зберегти форматування оригіналу

, виберіть

формат

RTF (наприклад, Форматированный текст (.rtf) (Форматований текст (.rtf) або RTF)

чи формат

PDF із підтримкою пошуку (PDF с поддержкой поиска (.pdf) (PDF із

підтримкою пошуку

(.pdf) або PDF с поддержкой поиска (PDF із підтримкою пошуку)).

46 Розділ 4 Копіювання та сканування

UKWW

background image

5