HP Officejet Pro 6830 - Оновлення принтера

background image

Вставте флеш

-пам’ять USB 19

background image

Увімкнення автоматичного пошуку оновлень

ПРИМІТКА. За промовчанням для функції

Auto Update (Автоматичне оновлення) установлено

параметр Вкл

. (Увімк.)*.

1. На екрані контрольної панелі принтера торкніться (HP ePrint).

2. Торкніться пункту OK.
3. Торкніться Settings (Параметри), після чого торкніться Оновлення принтера.
4. Торкніться Auto Update (Автоматичне оновлення), а потім – Вкл. (Увімк.)*.

Оновлення принтера за допомогою вбудованого веб

-сервера

1. Відкрийте EWS.

Щоб отримати додаткові відомості

, див. Вбудований веб-сервер.

2. Перейдіть на вкладку Tools (Інструменти).
3. У розділі Printer Updates (Оновлення принтера) натисніть Firmware Updates (Оновлення

апаратного забезпечення

), після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.

ПРИМІТКА. Якщо оновлення принтера доступне

, принтер завантажить і встановить його, після

чого перезапуститься

.

ПРИМІТКА. У разі появи запита на налаштування параметрів проксі

-сервера, дотримуйтесь

інструкцій на екрані

, якщо вашою мережею використовуються ці параметри. Якщо ви не маєте

відповідних даних

, зверніться до адміністратора вашої мережі або до особи, яка її

налаштовувала

.